W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zespół Szkół Nr 2, im. Prymasa Tysiąclecia 


05-270 Marki

ul. Wczasowa 5 


tel. (+48 22) 781-18-57 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach zobowiązuje się zapewnić 
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 
2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 
internetowej https://zs2marki.edu.pl/ oraz strony internetowej BIP.
Data publikacji strony internetowej: 2021r.
Data ostatniej aktualizacji: 29.12.2023r.
Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 
podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia 23 września 2020r. na podstawie samooceny 
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.12.2023r.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej o kontakt.
Osobami kontaktowymi są:
▪ Małgorzata Karus,
e-mail karusmalgorzata@zs2marki.pl
▪ Małgorzata Gołębiewska,
e-mail golebiewskamalgorzata@zs2marki.pl
▪ Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 781 18 56, 
22 781 18 57 w. 101 i 104. Tą samą drogą można składać wnioski 
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia 
dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej 
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także 
zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na 
przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości 
filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej 
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz 
sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji 
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla 
niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować 
żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie 
informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, 
przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia 
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot 
publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia 
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie 
możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony 
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji 
mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek 
do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
05-270 Marki, ul. Wczasowa 5
Tel.: 22 781 18 56, 22 781 18 57
Faks: 22 781 18 56 w. 102
E-mail: zs2@marki.pl
Strona internetowa: https://zs2marki.edu.pl/
Dostępność architektoniczna
1. Budynek Zespołu Szkół nr 2 w Markach posiada jeden podjazd dla osób 
niepełnosprawnych, znajdujący się po prawej stronie od wejścia głównego. 
2. Przy wejściu/podjeździe dla osób niepełnosprawnych zamontowany jest 
dzwonek. Pokonując podjazd można swobodnie dostać się na część sportową 
(sala gimnastyczna), hol główny w którym znajdują się pokój Dyrektora, 
Wicedyrektorów, sekretariat, administracja oraz świetlica szkolna.
Do pozostałych części szkoły prowadzą schody.
3. Wejścia do budynku od frontu i od strony bloku sportowego oznaczone są
tabliczkami w jęz. Braillea.
4. Schody zewnętrzne oznaczone są taśmą kontrastową.
5. Szkoła nie posiada windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych 
oraz toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej.
6. Na parkingu szkolnym poza ogrodzeniem wyznaczone jest jedno miejsce 
parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
7. Szkoła posiada tłumacza on-line języka migowego.
8. Szkoła posiada stronę internetową dostosowaną do korzystania przez osoby 
ze szczególnymi potrzebami.
9. W sekretariacie szkoły znajduje się lupa powiększająca odczyt pism.
10.Osobami uprawnionymi do udzielania wstępnych informacji przy wejściu 
głównym są pracownicy obsługi.
11.Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
12.Zarządzeniem Dyrektora wprowadzone zostały procedury osób ze 
szczególnymi potrzebami.


Powiadom znajomego