W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Uchwała Nr XIV/107/2004 Rady Miasta Marki

Uchwała Nr XIV/107/2004 Rady Miasta Marki z dnia 28 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm./, oraz na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ Rada Miasta Marki uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VII/34/2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki dokonuje się zmiany treści § 1 nadając mu następujące brzmienie: ,,W celu określenia polityki przestrzennej gminy przystępuje się do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki w granicach administracyjnych Miasta oznaczonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta 
dr Maria Przybysz-Piwko

Powiadom znajomego