W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Marki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA MARKI

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Marki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Marki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będą dostępne bezpośrednio w budynku Urzędu Miasta Marki przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w godzinach pracy urzędu 
- w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8:00 - 16:00,
- w środy w godz. 8:00 -18:00,
- piątki w godz. 8:00 -14:00.
tel. kontaktowy (22) 129 11 85, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki – bip.marki.pl w zakładce Burmistrz – Obwieszczenia, Ogłoszenia.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu dokumentu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie, wyłożonym do publicznego wglądu.
 
Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:
- w formie papierowej: przesłane pocztą na adres Urząd Miasta Marki lub doręczone osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Marki pok. nr 13, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
- w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub na adres e-mail Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Marki: strategia@marki.pl oraz ustnie do protokołu.

Termin składania uwag do Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Marki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko upływa w dniu 7 grudnia 2022 roku. 

Gmina Miasto Marki rozpatrzy uwagi i wnioski w postaci podsumowania stanowiącego załącznik do przyjętego dokumentu. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Gmina Miasto Marki po przyjęciu dokumentu poda do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki:
- treść przyjętego dokumentu,
- uzasadnienie zawierające potwierdzenie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
o ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
o opinie właściwych organów;
o zgłoszone uwagi i wnioski;
o wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
o propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu,
- podsumowanie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, a w przypadku podmiotu jego nazwę i adres siedziby. Podmiot opracowujący projekt dokumentu będzie udzielał szczegółowych informacji w czasie dyżuru telefonicznego, który odbędzie się w dniu 28.11.2022 roku w godzinach 10:00 - 13:00 pod numerem telefonu 785 702 804.

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 1.23 MB

Powiadom znajomego