W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gruwnaldzka II

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach w dniach od 26 września 2022 roku 
do 24 października 2022 roku.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), po podjęciu przez Radę Miasta Marki uchwały Nr XI/122/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny bezpośrednio do wglądu w budynku Urzędu Miasta Marki przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00  tel. kontaktowy (22) 113 94 76 i (22) 129 11 84) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki – bip.marki.pl w zakładce Burmistrz – Obwieszczenia, Ogłoszenia, gdzie można również zapoznać się z jego treścią.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 19 października 2022 roku o godz. 17.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (on-line) na platformie Microsoft Teams.

Zgłoszenia do udziału w dyskusji publicznej można przesyłać na adres poczty elektronicznej grunwaldzka2@marki.pl, Dokonując zgłoszenia należy podać nazwę planu miejscowego, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy w e-mailu zwrotnym.

WAŻNE: Sprawdź wcześniej, jak działa Microsoft Teams i przetestuj działanie aplikacji pod adresem https:// Microsoft Teams /test.

Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej zostały zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki: bip.marki.pl w zakładce Burmistrz – Obwieszczenia, Ogłoszenia pod obwieszczeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 54 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:
·  w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Kancelarii Urzędu, na adres Urząd Miasta Marki, Wydział Planowania Przestrzennego, 05-270 Marki Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95,

·  w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres e-mail grunwaldzka2@marki.pl,

· podczas dyskusji publicznej.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedzibę, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach upływa w dniu 8 listopada 2022 roku.


Informacja o dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach, odbędzie się w formie on-line na platformie Microsoft Teams w terminie podanym wyżej w obwieszczeniu.

Możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w kamerę i mikrofon, które działają na platformie Microsoft Teams.

Uwaga formalna zostanie rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Marki, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej.

Ponadto wykonując obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych informuję, że:

•  Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki,

•  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail:iod@marki.pl,

•  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym
z art. 17 pkt 11, w związku z art. 18 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz.2404) – realizacja partycypacji społecznej w procesie planistycznym,

•  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania,

• składający wniosek ma prawo do żądania od Administratora dostępu
do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• podane dane osobowe mogą być udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

• podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do Archiwum Zakładowego, jako dokumenty kategorii „A”,

• składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

•  podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Grunwaldzka II

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projekt rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Załączniki

Powiadom znajomego