W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

WPP.6733.2.2022 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Marki, dnia 19 września 2022 roku

WPP.6733.2.2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

          Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 49 i art. 61
§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

przez podanie do publicznej wiadomości:

-w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki

że, na wniosek złożony przez Inwestora Gminę Miasto Marki, z siedzibą przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach,

reprezentowaną przez Pana Pawła Sikorskiego

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na części działki ewidencyjnej nr 62/10 oraz działce ewidencyjnej nr 66/6 z obrębu 1-12 w Markach.

          Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na terenie, który nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne lub zgodę uzyskał  na potrzeby „starych” miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc obowiązywania, jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

          Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycji, wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach, codziennie w godzinach urzędowania [nr tel. 22 781 10 03, 22 113 94 76] oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki na parterze budynku przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach, to jest od dnia 20 września 2022 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki

Powiadom znajomego