W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

XXVI sesja Rady Miasta Marki w dniu 30 września 2020 roku o godzinie 16.00

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję XXVI sesję Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 30 września 2020 roku na godz. 16:00 z następującym porządkiem obrad: 
Otwarcie sesji.

Przedstawienie porządku obrad.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2020 roku.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020-2035. (Druk nr 387).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019  Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok. (Druk nr 388).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (Druk nr 389).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Markach na lata 2020–2024. (Druk nr 390).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/254/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca”. (Druk nr 374).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług Węzeł Marki. (Druk nr 381).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Marki, w roku szkolnym 2020/2021. (Druk nr 380).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Marki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. (Druk nr 383).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie Gminy Miasto Marki. (Druk nr 375).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi. (Druk nr 386). 
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 30 czerwca 2020 roku. (Druk nr 384).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (Druk nr 385).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. (Druk nr 376).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej. (Druk nr 382).
19. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, o którym mowa w art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

Zaproszenie - PDF

Zaproszenie eSesja - Link

Protokół z sesji - PDF

Załączniki

PDF pdf, 313 kB
PDF pdf, 372 kB

Powiadom znajomego