W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

XXVII sesja Rady Miasta Marki w dniu 28 października 2020 roku o godzinie 16.00.

Zaproszenie - PDF

Zaproszenie eSesja - Link

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 28 października 2020 roku na godz. 15:00 z następującym porządkiem obrad: 

1.     Otwarcie sesji.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Marki z dnia 21 września 2020 roku.
5.     Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2020 roku.
6.     Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały                    Nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020-2035. (Druk nr 399).
8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019  Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok. (Druk nr 400).
9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (Druk nr 398).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z m.st. Warszawa, miastem Legionowo, miastem Zielonka, gminą Izabelin, gminą Jabłonna, miastem Ząbki i gminą Nieporęt w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Warszawa z oczyszczalniami ścieków komunalnych: „Południe” oraz „Czajka”, zlokalizowanymi w Warszawie, w celu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. (Druk nr 402).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/254/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Programu „Marecka Karta Mieszkańca”. (Druk nr 397).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego dotyczące Uchwały Nr XXIV/312/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/266/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki. (Druk nr 396).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny, zabudowanej nieruchomości gruntowej na cele własne miasta Marki. (Druk nr 401).
14. Informacja o wynikach analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta Marki.
15.  Informacja o wynikach analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Marki przez radnych.
16. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Protokół z sesji - pdf

Załączniki

PDF pdf, 310 kB
pdf pdf, 6.2 MB

Powiadom znajomego