W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

LX sesja Rady Miasta Marki w dniu 30 listopada 2022 roku o godzinie 15.00.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję LX sesję Rady Miasta Marki na dzień 30 listopada 2022 roku na godz. 15:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2022 roku.
5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035. Druk nr 729.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok. Druk nr 730.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Druk nr 728.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Marki. Druk nr 731.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego w Markach. Druk nr 721.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach. Druk nr 722.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2023 GMINY MIASTO MARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”. Druk nr 720.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Druk nr 719.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Druk nr 723.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki. Druk nr 718.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LIV/572/2022 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Marki na lata 2022- 2026. Druk nr 717.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki. Druk nr 732.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2022 roku. Druk nr 727.
19. Rozpatrzenie wniosku radnego Michała Jarocha w sprawie powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki.
20. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o    udzielonych odpowiedziach.
21.  Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproszenie - PDF
Zaproszenie eSesja - Link

Załączniki

PDF pdf, 403 kB

Powiadom znajomego