W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

LVIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dni 30 listopada 2022 roku o godzinie 13.00.

Działając na podstawie § 27 ust. 2 i 5 w związku z § 25 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Statutu Miasta Marki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872; z 2022 r., poz. 6194) zwołujemy wspólne posiedzenie
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035 (Druk nr 729). [KBG]
5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok (Druk nr 730). [KBG]
6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Druk nr 728). [KBG]
7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
Strona 2
mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (Druk nr 719). [KBG]
8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach (Druk nr 722). [KBG]
9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego w Markach (Druk nr 721). [KBG]
10. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LIV/572/2022 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Marki na lata 2022- 2026 (Druk nr 717). [KBG]
11. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Druk nr 723). [KZBPiSS]
12. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Marki (Druk nr 731). [KZBPiSS]
13. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2023 GMINY MIASTO MARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE” (Druk nr 720). [KOKiS]
14. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki (Druk nr 718). [KOKiS]
15. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki (Druk nr 732). [wszystkie komisje]
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.
Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Zaproszenie - PDF

Zaproszenie eSesja - Link

Załączniki

PDF pdf, 165 kB

Powiadom znajomego