W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Protokół z XLII sesji Rady Miasta

Protokół z XLII sesji Rady Miasta

Protokół Nr 42
z XLII sesji Rady Miasta Marki,
która odbyła się w dniu 19 lipca 2006 roku

O godzinie 13.00 XLII sesję Rady Miasta Marki otworzyła Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko. Przywitała stałych członków Rady oraz przybyłych gości – szczególnie serdecznie księdza proboszcza parafii p.w. św. Izydora Zygmunta Wirkowskiego i księdza proboszcza parafii p.w. NMP Matki Kościoła Dariusza Gugałę.
Po stwierdzeniu quorum (lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu) Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 czerwca 2006 roku.
5. Informacja o pracy Burmistrza od 13 czerwca do 7 lipca 2006 roku (Druk nr 361).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Miasta Marki” (Druk nr 359).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Marki (Druk nr 362).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2006 rok (Druk nr 360).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany treści regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Marki (Druk nr 340).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Marki (Druk nr 357).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (Druk nr 345).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 346).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 347).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy (Druk nr 348).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych (Druk nr 356).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 335).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach (Druk nr 339).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji nazw ulic na obszarze miasta Marki (Druk nr 338).
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Burmistrz Janusz Werczyński złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 16. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej” (Druk nr 335) – projekt uchwały dotyczy działki sąsiadującej z Urzędem Miasta. Burmistrz wyjaśnił, że zostało ustalone spotkanie z właścicielami tej nieruchomości, podczas którego rozważone zostaną jeszcze inne możliwości, np. zamiany nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie wniosku Burmistrza.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Wniosek został przyjęty bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miasta Marki.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 czerwca 2006 roku.
5. Informacja o pracy Burmistrza od 13 czerwca do 7 lipca 2006 roku (Druk nr 361).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Miasta Marki” (Druk nr 359).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Marki (Druk nr 362).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2006 rok (Druk nr 360).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany treści regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Marki (Druk nr 340).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Marki (Druk nr 357).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (Druk nr 345).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 346).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 347).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy (Druk nr 348).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych (Druk nr 356).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach (Druk nr 339).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji nazw ulic na obszarze miasta Marki (Druk nr 338).
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie posiedzenia.

Protokół z sesji - plik 226 KB.PDF

Załączniki

Powiadom znajomego