W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Rada Miasta Marki - XXX sesja - protokół

Rada Miasta Marki - XXX sesja - protokół

PROTOKÓŁ Nr 30
z XXX sesji Rady Miasta Marki,
która odbyła się w dniu 18 maja 2005 roku

O godzinie 13.00 XXX sesję Rady Miasta Marki zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, która obyła się w budynku Domu Katolickiego, ul. J. Piłsudskiego 93 (Zespół Szkół nr 1 w Markach) otworzyła Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko. Przywitała wszystkich gości, szczególnie serdecznie dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, młodzież z mareckich szkół, księży oraz stałych członków Rady.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że sesja obywa się w dniu 85 rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II.
Po stwierdzeniu quorum (lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji z dnia 27 kwietnia 2005 roku.
5. Prezentacja szkół istniejących na terenie miasta Marki dokonana przez ich przedstawicieli w następującym porządku:
a) Szkoła Podstawowa Nr 1,
b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Żołnierzy AK II rejonu „Celków”,
c) Zespół Szkół nr 1,
d) Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Prywatne Gimnazjum Nr 1 „Ad Astra”,
e) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku,
f) Szkoła Podstawowa Nr 4,
g) Zespół Szkół Specjalnych ul. Kasztanowa 21,
h) Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia,
i) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. św. Andrzeja Boboli.
6. Wręczenie nagród.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach (Druk nr 226).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta Marki (Druk 199).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Mareckiego Ośrodka Kultury (Druk nr 212).
10. Interpelacje i zapytania uczniów.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie sesji.

Pkt 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zostały zgłoszone zmiany do porządku obrad.

Pkt 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji z dnia 27 kwietnia 2005 roku.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr 27 z XXVII sesji Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku.

Głosowanie
za przyjęciem protokołu – 11
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3

Protokół z XXVII sesji Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku został przyjęty.

Pkt 5. Prezentacja szkół istniejących na terenie miasta Marki dokonana przez ich przedstawicieli w następującym porządku:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

Prezentację multimedialną Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markach przedstawiła Magdalena Sobolewska uczennica klasy 6A i Michał Pacholski uczeń klasy 5A.
Scenariusz prezentacji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Żołnierzy AK II rejonu „Celków”

Prezentację multimedialną Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy AK II rejonu „Celków”
w Markach przedstawili uczniowie: Aleksandra Fronczek, Patrycja Czarnecka, Kamil Zakrzewski, Mateusz Chudek.
Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

c) Zespół Szkół nr 1

Prezentację multimedialną Zespołu Szkół Nr 1 w Markach przedstawiły uczennice: Sylwia Światek, Olga Sztopka, Dorota Kunca.
Informacje o szkole stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

d) Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Prywatne Gimnazjum Nr 1 „Ad Astra”

Prezentację multimedialną Szkoły Podstawowej Nr 1 i Prywatnego Gimnazjum Nr 1 „Ad Astra” w Markach przedstawili uczniowie: Zuzanna Gołębiewska i Jan Babiuch – Hall.
Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

e) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku

Prezentację multimedialną Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach przedstawili uczniowie: Martyna Orłowska, Adam Gąsiorowski i Dominika Gałązka.
Scenariusz prezentacji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

f) Szkoła Podstawowa Nr 4

Prezentację multimedialną Szkoły Podstawowej Nr 4 w Markach przedstawili uczniowie: Laura Wardawa i Michał Kostka.
Prezentacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

g) Zespół Szkół Specjalnych ul. Kasztanowa 21

Prezentację Zespołu Szkół Specjalnych (ul. Kasztanowa 21) przedstawiła uczennica Beata Grądecka.

h) Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia

Prezentację multimedialną Zespołu Szkół Nr 2 w Markach przedstawili uczniowie: Katarzyna Kryńska, Dorota Malinowska Monika Kwiatkowska, Patrycja Jaroń, Michał Żelazek.
Materiały przygotowane przez szkołę stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

i) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. św. Andrzeja Boboli.

Prezentację multimedialną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Andrzeja Boboli przedstawili uczniowie: Adam Lis i Artur Chrząszcz.
Prezentacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz Piwko serdecznie podziękowała za wszystkie wystąpienia, które dały piękny, bogaty i dobry obraz mareckich szkół.

Radna Agata Świstowska podziękowała członkom Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za to, że ją przyjęli do tej Komisji i wyraziła radość, że inicjatywa zorganizowania takiej sesji została zrealizowana.

Pkt 6. Wręczenie nagród.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko wręczyła nagrody książkowe uczniom obecnym na sesji.

Pkt 7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach (Druk nr 226).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił uzasadnienie do uchwały zawartej w Druku 226.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku 226.

Nie została podjęta dyskusja w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach (Druk nr 226).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXX/211/2005 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta Marki (Druk 199).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński omówił przedłożony projekt uchwały.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku 199.

Nie została podjęta dyskusja w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta Marki (Druk 199).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXX/212/2005 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Pkt 9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Mareckiego Ośrodka Kultury (Druk nr 212).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński omówił zaproponowane w uchwale zmiany.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku 212.

W dyskusji głos zabrali: Małgorzata Babiuch – Hall, Bogusław Dąbkowski, Tadeusz Skłodowski, burmistrz Janusz Werczyński.

Radna Małgorzata Babiuch – Hall zgłosiła poprawkę do projektu uchwały polegającą na tym, aby w § 1 pkt 3 ust. 5 po kropce dopisać słowa: „w uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres.”

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie nad zgłoszoną poprawką.

Głosowanie poprawki
za przyjęciem poprawki – 12
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2

Poprawka została przyjęta.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnioną poprawką w sprawie zmian w Statucie Mareckiego Ośrodka Kultury (Druk nr 212).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXX/213/2005 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Pkt 10.Interpelacje i zapytania uczniów.

Dorota Malinowska, uczennica Zespołu Szkół Nr 2 w Markach zapytała, czy jest możliwe, wprowadzenie dla uczniów bezpłatnego dojazdu do szkoły?

Burmistrz Janusz Werczyński odpowiedział, że przepisy ustawy o systemie oświaty określają precyzyjnie, w jakich sytuacjach gmina jest zobowiązana do zwrotu kosztów dojazdu do szkoły – kiedy droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km i takim uczniom gmina Marki zwraca koszty.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Pkt 11. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Pkt 12.Sprawy różne.

1.Radny Tadeusz Lużyński odczytał pismo Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie zmiany lokalizacji pętli autobusu 805.
Pismo stanowi załączniki nr 16 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przypomniał działania podejmowane w związku z inicjatywą przedłużenia linii autobusowej 805 do ul. Dużej. Podkreślił, że projekt zagospodarowania pętli autobusowej przy ul. Dużej po dwu miesięcznych trudnych uzgodnieniach uzyskał pozytywne opinie (Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Wołominie); projekt budowlany pętli jest w bardzo dużym stopniu zaawansowany realizacyjnie; pętla ma być oddana do użytkowania 1 września 2005; koszt przedsięwzięcia 100 tys. zł. Burmistrz zwrócił uwagę, że nowy projekt zaproponowany przez radnego Tadeusza Lużyńskiego jest przede wszystkim kilkakrotnie droższy i wymaga dużo więcej czasu na realizację.
Burmistrz zaapelował, aby nie rezygnować z obecnej lokalizacji, a w perspektywie rozważyć możliwość realizacji projektu zaproponowanego przez radnego Lużyńskiego.

W dyskusji głos zabrali: Małgorzata Babiuch – Hall, Bogusław Dąbkowski, Tadeusz Lużyński, Maria Przybysz – Piwko, Elżbieta Świniarska Agata Świstowska, Bogdan Trzemecki, burmistrz Janusz Werczyński, zastępca burmistrza Krzysztof Wnuk.

Radna Agata Świstowska złożyła wniosek, aby przegłosować propozycję Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zawartą w/w piśmie o powołanie zespołu, w którego skład wejdą radni, inżynierowie, specjaliści z zakresu ruchu komunikacji miejskiej i geodeci, który to zespół oceni możliwość wykonania projektu, realizację pętli i łącznika jezdni między ul. Dużą i ul. Lipową.

Radny Kazimierz Kędzierski złożył wniosek, aby na obecnej sesji nie głosować wniosku Komisji Oświaty. Radny dodał, że projekt pętli zaproponowany przez radnego Tadeusza Lużyńskiego powinien być rozpatrzony i poddany szczegółowej analizie.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie wniosek Kazimierza Kędzierskiego.

Głosowanie wniosku
za przyjęciem wniosku – 9
przeciw – 0
wstrzymujących się – 4
Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Wniosek został przyjęty.

Na tym zakończono dyskusję w tej sprawie.

2.Burmistrz Janusz Werczyński zaprosił wszystkich na Festyn Sportowo - Rodzinny, który odbędzie się w dniu 22 maja 2005 roku promujący kulturę fizyczną i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Pkt 13.Zamknięcie sesji.

O godzinie 17.00 Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zamknęła XXX sesję Rady Miasta Marki.

Protokołowała: Małgorzata Mincberg

Przewodnicząca Rady: Maria Przybysz – Piwko

Powiadom znajomego