W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Rada Miasta Marki - XXII sesja - protokół

Rada Miasta Marki - XXII sesja - protokół

PROTOKÓŁ Nr 22
z XXII sesji Rady Miasta Marki,
która odbyła się w dniu 15 grudnia 2004 roku

O godzinie 13.00 XXII sesję Rady Miasta Marki otworzyła Przewodnicząca Maria Przybysz - Piwko. Przywitała wszystkich obecnych a szczególnie serdecznie Panów: Romana Grabowskiego i Józefa Balickiego.

Pkt 2. Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Panu Romanowi Grabowskiemu i Panu Józefowi Balickiemu.

Na wniosek Środowiska Borowiczan Warszawa przy Związku Sybiraków Burmistrz Janusz Werczyński wręczył Krzyże Zesłańców Sybiru nadane w dniu 10 listopada 2004 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Panu Romanowi Zdzisławowi Grabowskiemu i Panu Józefowi Anatoliuszowi Balickiemu.

Zarówno Pan Józef Balicki jak i Pan Roman Grabowski w swoich wystąpieniach przypomnieli wydarzenia sprzed 60 lat, wspomnieli poległych kolegów, których pamięć uczczona została minutą ciszy.

Na uroczystości obecni byli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 w Markach wraz z Panią Dyrektor, którzy w imieniu uczniów, Grona Pedagogicznego i Dyrekcji Szkoły złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Pkt 3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko po stwierdzeniu quorum (lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji,
2. Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Panu Romanowi Grabowskiemu i Panu Józefowi Balickiemu.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji z dnia 17 listopada 2004 roku.
6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 167).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 164).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 (Druk nr 168).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Markach (Druk nr 158).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Technicznego w Markach (Druk nr 159).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Ekonomicznego w Markach (Druk nr 160).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 161).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gminnej na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych (Druk nr 162).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej (Druk nr 163).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Telekomunikacyjnego Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego „Telko- Poz” sp. z o.o. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Miasto Marki (Druk nr 154).
16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian składów osobowych Komisji Rady Miasta Marki (Druki nr 169, 170, 171, 172, 166).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom (Druk nr 156).
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt 4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Radna Agata Świstowska złożyła wniosek w sprawie zmiany porządku obrad polegający na włączeniu do punktu 16 porządku obrad, przygotowanego przez radną,

projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie złożony wniosek.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Pkt 5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji z dnia 17 listopada 2004 roku.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr 21 z XXI sesji Rady Miasta Marki z dnia 17 listopada 2004 roku.

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 12
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3

Protokół z XXI sesji Rady Miasta Marki z dnia 17 listopada 2004 roku został przyjęty.

Pkt. 6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 167).

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informację z działalności Burmistrza za okres od 8 listopada do 3 grudnia 2004 roku (informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Burmistrz udzielił również dodatkowych wyjaśnień na pytania sformułowane przez radnego Tadeusza Skłodowskiego.

Pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 164).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński wyjaśnił, że po przekazaniu projektu uchwały – Druku 164 do Biura Rady wpłynęły pisma świadczące o potrzebie dokonania zmian w planach finansowych placówek oświatowych i stąd konieczne było wprowadzenie dodatkowych zmian. W związku z tym na sesji rozpatrywany będzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok zawierający wyżej wspomniane zmiany, które uwzględnione zostały w Druku 175.
Burmistrz przedstawił informacje o proponowanych zmianach planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na dzień 15 grudnia 2004 roku oraz informacje o zmianach planu zadań inwestycyjnych (informacje stanowią załącznik nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Tadeusz Sienkiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji o omawianym projekcie uchwały.

Nie została podjęta dyskusja w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 175).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 12
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXII/162/2004 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 (Druk nr 168).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński wyjaśnił konstrukcję wydatków niewygasających oraz omówił poszczególne załączniki do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Tadeusz Sienkiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji o w/w projekcie uchwały.

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 (Druk nr 168).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXII/163/2004 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Markach (Druk nr 158).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił trzy kolejne projekty uchwał o zamiarze: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Technicznego i Liceum Ekonomicznego wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Markach.
Burmistrz wyjaśnił, że projekty uchwał zostały przygotowane na wniosek Dyrektora tych placówek. Liceum Techniczne i Liceum Ekonomiczne ulegają likwidacji z powodu zmiany przepisów oświatowych, które nie przewidują funkcjonowania tego rodzaju placówek. Natomiast do Liceum Ogólnokształcącego nie ma chętnych i kolejne próby dokonania naboru okazały się nieskuteczne.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Tadeusz Lużyński przedstawił pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Markach.

W tym punkcie porządku obrad nie została podjęta dyskusja.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Markach (Druk nr 158).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 14
przeciw – 1
wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXII/164/2004 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Technicznego w Markach (Druk nr 159).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Tadeusz Lużyński przedstawił pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Technicznego w Markach.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Technicznego w Markach (Druk nr 159).

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXII/165/2004 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Pkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Ekonomicznego w Markach (Druk nr 160).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Tadeusz Lużyński przedstawił pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały o zamiarze likwidacji Liceum

Ekonomicznego w Markach.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Ekonomicznego w Markach (Druk nr 160).

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXII/166/2004 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 161).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński szczegółowo omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Tadeusz Sienkiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały zawartym w Druku 161.

W tym punkcie porządku obrad nie została podjęta dyskusja.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 161).

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXII/167/2004 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Pkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gminnej na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych (Druk nr 162).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił projekt uchwały zawarty w Druku 162 oraz odpowiedział na pytania stawiane przez radnego Bogusława Dąbkowskiego i radnego Roberta Tankiewicza.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Tadeusz Sienkiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji o omawianym projekcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gminnej na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych (Druk nr 162).

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXII//2004 i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Pkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej (Druk nr 163).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił powody uzasadniające podjecie uchwały zawartej w Druku 163.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Tadeusz Sienkiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji o w/w projekcie uchwały.

W tym punkcie porządku obrad radni nie podjęli dyskusji.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej (Druk nr 163).

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXII/169/2004 i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Pkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Telekomunikacyjnego Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego „Telko- Poz” sp. z o.o. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Miasto Marki (Druk nr 154).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia przez Radę Miasta Marki

zgody Telekomunikacyjnemu Przedsiębiorstwu Budowlano – Montażowemu „Telko- Poz” sp. z o.o. na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Miasto Marki Elżbietą Świniarską.
Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Nie została podjęta dyskusja w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wniosku Telekomunikacyjnego Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego „Telko- Poz” sp. z o.o. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Miasto Marki (Druk nr 154).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 11
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3
Radna Elżbieta Świniarska nie brała udziału w głosowaniu.

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXII/170/2004 i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Pkt 16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian składów osobowych Komisji Rady Miasta Marki (Druki nr 169, 170, 171, 172, 166, bez numeru druku).

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki (Druk nr 169).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Projekt uchwały zawiera zmianę składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki polegającą na odwołaniu radnej Małgorzaty Babiuch – Hall na skutek rezygnacji z udziału w pracach Komisji.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pismo w tej sprawie, którego kopia stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Burmistrz Miasta Marki pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały.

Dyskusja nie została podjęta.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki (Druk nr 169).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 9
przeciw – 3
wstrzymujących się – 3

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXII/171/2004 i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki (Druk nr 170).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Projekt uchwały zawiera zmianę składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki polegającą na odwołaniu radnej Elżbiety Świniarskiej na skutek rezygnacji z udziału w pracach Komisji.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pismo w tej sprawie, którego kopia stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Burmistrz Miasta Marki pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały.

Dyskusja nie została podjęta.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki (Druk nr 170).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 10
przeciw – 3
wstrzymujących się – 2

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXII/172/2004 i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Druk nr 171).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Projekt uchwały zawiera zmianę składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Marki polegającą na powołaniu w skład Komisji radnej Małgorzaty Babiuch - Hall. Projekt uchwały został przygotowany na wniosek radnej.

Burmistrz Miasta Marki pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały.

Dyskusja nie została podjęta.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Marki (Druk nr 171).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXII/173/2004 i stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Druk nr 172).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Projekt uchwały zawiera zmianę składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Marki polegającą na powołaniu w skład Komisji radnej Elżbiety Świniarskiej.
Projekt uchwały został przygotowany na wniosek radnej.

Burmistrz Miasta Marki pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały.

Dyskusja nie została podjęta.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Marki (Druk nr 172).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXII/174/2004 i stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Druk nr 166).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Projekt uchwały zawiera zmianę składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Marki polegającą na powołaniu w skład Komisji radnego Roberta Tankiewicza. Projekt uchwały został przygotowany na wniosek radnego Tadeusza Skłodowskiego, złożony na XXI sesji Rady Miasta Marki.

Burmistrz Miasta Marki pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały.

Dyskusja nie została podjęta.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Marki (Druk nr 166).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 12
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXII/175/2004 i stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki (bez numeru Druku).

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Projekt uchwały zawiera zmianę składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki polegającą na powołaniu w skład Komisji radnej Agaty Świstowskiej.
Projekt uchwały został przygotowany przez radną Agatę Świstowską.

Burmistrz Miasta Marki pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały.

Dyskusja nie została podjęta.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki (bez numeru Druku).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Radna Agata Świstowska nie brała udziału w głosowaniu.

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXII/176/2004 i stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Pkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom (Druk nr 156).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Lużyński w imieniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu złożył wniosek w sprawie wprowadzenia poprawki do rozpatrywanego projektu uchwały. Komisja wnioskuje, aby zaproponowana nazwa „ulica Mysia” została zastąpiona nazwą „ulica Sokola”. W pozostałej części projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom (Druk nr 156) z uwzględniona poprawką.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXII/177/2004 i stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Pkt 18. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Pkt 19. Sprawy różne.

1.Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pismo, które skierowała do Burmistrza z prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej wykorzystania mienia komunalnego przez radnych.
Pismo stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

2. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała:
- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2004 roku stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/143/2004 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2004 roku w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki (kopia rozstrzygnięcia nadzorczego stanowi załącznik nr 40 do protokołu),
- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2004 roku stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/144/2004 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2004 roku w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki (kopia rozstrzygnięcia nadzorczego stanowi załącznik nr 41 do protokołu),
- uchwałę Nr 169/K/04 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie uchwały Nr XX/142/2004 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Marki oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi (kopia uchwały RIO stanowi załącznik nr 42 do protokołu).

Burmistrz Janusz Werczyński udzielił dodatkowych informacji dotyczących w/w pism oraz zacytował fragment artykułu pt. „Procedura uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (autorzy: Beata Kaczmarek, Urszula Wiktorowska) z czasopisma Skarbnik i Finanse Publiczne (artykuł stanowi załączniki nr 43 do protokołu).

3. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała dwa pisma radnej Agaty Świstowskiej w sprawie umieszczenia w budżecie miasta na 2005 rok pozycji dotyczącej wybudowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Ząbkowskiej z ulicą Fabryczną (kopie pism stanowią załącznik nr 44 do protokołu).

W dyskusji na temat bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Fabrycznej z ulicą Ząbkowską udział wzięli: Maria Przybysz – Piwko, Tadeusz Skłodowski, Agata Świstowska.

Burmistrz Janusz Werczyński udzielił dodatkowych informacji na temat poczynionych inwestycji w tym rejonie, a także zobowiązał się, że zwróci się do Starosty z propozycją uzupełnienia porozumienia pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Miastem Marki w sprawie realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego – porozumienie dotyczy ul;icy Fabrycznej – o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Fabrycznej z ulicą Ząbkowską.

4. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Markach w sprawie wyrażenia przez Radę Miasta zgody na nadanie tej szkole imienia Stefana Roweckiego pseudonim Grot (kopia pisma stanowi załącznik nr 45 do protokołu).

Rada Miasta Marki jednogłośnie wyraziła zgodę na nadanie Szkole Podstawowej nr 4 w Markach imienia Stefana Roweckiego pseudonim Grot.

5. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pismo Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie wsparcia inicjatywy budowy ścieżek rowerowych (kopia pisma oraz uchwała Rady Dzielnicy Targówek stanowią załącznik nr 46 do protokołu).

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zwróciła się do Komisji Rady z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

6. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pismo Prezesa Zarządu Fomar Roulunds s.a. Pana Rafała Świstaka, w którym informuje o zmianie akcjonariusza większościowego Spółki oraz występuje z propozycją spotkania przedstawicieli Zarządu z Radą Miasta (kopia pisma stanowi załącznik nr 47 do protokołu).

W dyskusji na temat wyżej wspomnianego spotkania głos zabrali: Małgorzata Babiuch – Hall, Paweł Chojnowski, Bogusław Dąbkowski, Kazimierz Kędzierski, Maria Przybysz – Piwko, Tadeusz Sienkiewicz, Tadeusz Skłodowski, Elżbieta Świniarska, Agata Świstowska, Bogdan Trzemecki, Janusz Werczyński, Krzysztof Wnuk.

Przewodnicząca Rady zaproponowała zaproszenie na jedną z najbliższych sesji (styczeń, luty 2005 roku) przedstawicieli Fomar Roulunds s.a.
Rada Miasta zaakceptowała propozycję.

Pkt 20. Zamknięcie posiedzenia.

O godzinie 17.00 Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko zamknęła XXII sesję Rady Miasta Marki.

protokołowała
Małgorzata Mincberg

Powiadom znajomego