W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Rada Miasta Marki - XIX sesja

Rada Miasta Marki - XIX sesja

PROTOKÓŁ Nr 19
z XIX sesji Rady Miasta Marki,
która odbyła się w dniu 15 września 2004 roku

O godzinie 13.00 XIX sesję Rady Miasta Marki otworzyła Przewodnicząca Maria Przybysz - Piwko. Po stwierdzeniu quorum (lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przywitała wszystkich obecnych, szczególnie uczestników V edycji Konkursu na najładniejszą posesję i najładniejszy balkon w Markach przeprowadzonego pod hasłem „Marki w zieleni”.

Pkt 2. Wręczenie nagród uczestnikom V edycji konkursu „Marki w zieleni”.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poinformowała, że do V edycji Konkursu „Marki w zieleni” na najładniejszą posesję i najładniejszy balkon w Markach zgłoszono 9 posesji, ale nie było zgłoszeń balkonu do konkursu. Przy ocenie posesji brano pod uwagę kompozycje nasadzeń drzew i krzewów oraz wygląd estetyczny posesji.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Pawłem Chojnowskim wręczyli nagrody i dyplomy uczestnikom Konkursu.
Zgodnie z regulaminem Konkursu
I miejsce zdobyła posesja przy ulicy Bandurskiego 18a
II miejsce posesja przy ulicy Ząbkowskiej 63
III miejsce posesja przy ulicy Lisi Jar 12
IV miejsce posesja przy ulicy Piłsudskiego 248/252
V miejsce posesja przy ulicy Lisi Jar 3
VI miejsce posesja przy ulicy Lisa Kuli 21
VII miejsce zajęły równolegle 3 posesje:
- posesja przy ulicy Szkolnej 5
- posesja przy ulicy Szkolnej 29
- posesja przy ulicy Leśnej 16
W 2004 roku Jury postanowiło przyznać wyróżnienie dla posesji nr 5 przy ulicy Szkolnej za dbałość i nasadzenia nie tylko na terenie posesji lecz także na trawnikach przed ogrodzeniem posesji.

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim uczestnikom Konkursu za propagowanie piękna w najbliższym otoczeniu, dbanie o środowisko naturalne i estetykę miasta.

Pkt 3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nagród uczestnikom V edycji konkursu „Marki w zieleni”.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji z dnia 28 lipca 2004 roku.
6. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej - spotkanie z Panem Bogusławem Borzymem Koordynatorem Działalności Przewozowej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
7. Prezentacja projektu programu emisji obligacji komunalnych – oferta Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S. A.
8. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 112).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym zabudowanych nieruchomości komunalnych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni (Druk nr 98).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 99).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, jej użytkownikowi wieczystemu (Druk nr 100).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości udziału ¼ części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Piłsudskiego 142 (Druk nr 115).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych (Druk nr 110).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/163/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markach ul. Okólna 14 (Druk nr 102).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/164/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Markach ul. Szkolna 9 (Druk nr 103).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/165/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Markach ul. Pomnikowa 21 (Druk nr 104).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/166/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Markach ul. Duża 3 (Druk nr 105).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/167/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Markach ul. Wczasowa 5 (Druk nr 106).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr VI/30/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Markach Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96 (Druk nr 107).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr VI/31/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5 (Druk nr 108).
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszenia dokonania wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (Druk nr 101).
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Marki (Druk nr 109).
23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 113).
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w Markach (Druk nr 114).
25. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004 roku (Druk nr 111).
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie sesji.

Pkt 4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Burmistrz Janusz Werczyński, zgodnie z sugestią Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, złożył wniosek o skreślenie z porządku obrad sesji punktu 19 „Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr VI/30/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Markach Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96 (Druk nr 107)” i punktu 20 „Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr VI/31/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5 (Druk nr 108)”.

W głosowaniu Rada Miasta jednogłośnie przyjęła złożony przez Burmistrza wniosek.

Radny Robert Tankiewicz złożył wniosek, aby punkt 25 porządku obrad został rozpatrzony jako punkt 9, punkt 22 jako punkt 10, punkt 23 jako punkt 11 i punkt 24 jako punkt 12.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 11
przeciw – 0
wstrzymujących się – 4

Wniosek został przyjęty.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nagród uczestnikom V edycji konkursu „Marki w zieleni”.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji z dnia 28 lipca 2004 roku.
6. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej - spotkanie z Panem Bogusławem Borzymem Koordynatorem Działalności Przewozowej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
7. Prezentacja projektu programu emisji obligacji komunalnych – oferta Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S. A.
8. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 112).
9. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004 roku (Druk nr 111).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Marki (Druk nr 109).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 113).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w Markach (Druk nr 114).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym zabudowanych nieruchomości komunalnych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni (Druk nr 98).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 99).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, jej użytkownikowi wieczystemu (Druk nr 100).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości udziału ¼ części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Piłsudskiego 142 (Druk nr 115).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych (Druk nr 110).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/163/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markach ul. Okólna 14 (Druk nr 102).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/164/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Markach ul. Szkolna 9 (Druk nr 103).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/165/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Markach ul. Pomnikowa 21 (Druk nr 104).
21. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/166/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Markach ul. Duża 3 (Druk nr 105).
22. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/167/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Markach ul. Wczasowa 5 (Druk nr 106).
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszenia dokonania wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (Druk nr 101).
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Sprawy różne.
26. Zamknięcie sesji.

Pkt 5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji z dnia 28 lipca 2004 roku.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr 18 z XVIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 28 lipca 2004 roku.

Protokół z XVIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 28 lipca 2004 roku został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Pkt 6. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej - spotkanie z Panem Bogusławem Borzymem Koordynatorem Działalności Przewozowej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Burmistrz Janusz Werczyński przypomniał, że funkcjonowanie komunikacji miejskiej było już przedmiotem debaty Rady Miasta pod koniec ubiegłego roku. Wówczas omawiana była kwestia dotycząca współfinansowania funkcjonującej na terenie miasta komunikacji miejskiej tj. autobusów linii 718 i 805. Rozmowy, jak również decyzje podjęte przez Radę, doprowadziły do zawarcia porozumienia międzygminnego, na mocy którego gmina Marki pokrywa 20% z 40% deficytu powstającego w ramach funkcjonowania obydwu tych linii.
Pomimo uzyskania zgody na to, aby w ramach linii 718 kursowały wyłącznie autobusy wielkopojemne pasażerowie nadal odczuwają duży dyskomfort związany z podróżowaniem, zwłaszcza w godzinach szczytu.
Burmistrz poinformował również, że jeszcze przed wakacjami nawiązana została korespondencja w tym zakresie i dokonane zostały pewne ustalenia: linię 718 obsługuje stale 5 autobusów, w ciągu całej doby jest to 46 kursów; linię 805 obsługują 4 autobusy w godzinach szczytu, a w ciągu całej doby są to 23 kursy. Ponadto do Zarządu Transportu Miejskiego skierowane zostało pismo z prośbą o to, żeby w godzinach szczytu zasilić linię 718 dwoma autobusami, co znacznie poprawiłoby sytuację. W odpowiedzi ZTM przedstawiło nową propozycję rozkładów jazdy autobusów, według której w ramach linii 718 byłoby 52 kursy w ciągu dnia – przedpołudniowy szczyt zasilony byłby 2 dodatkowymi kursami, a popołudniowy 4 kursami.

Bogusław Borzym, Koordynator Działalności Przewozowej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie poinformował, że wszelkie korzystne dla pasażerów zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie Marek są wynikiem nieustannych zabiegów Burmistrza o poprawę istniejącej sytuacji. Jednak ZTM nie zawsze może spełnić wszystkie postulaty, ponieważ dysponuje ograniczoną liczbą autobusów (żeby w Markach jeździł dodatkowy autobus trzeba przesunąć go z innej trasy). Dodał, że od dawna ZTM ma na uwadze komunikację miejską w Markach i stara się wspomóc Marki. Dodatkowe kursy autobusu 718 planowane są od 1 października, linia będzie obserwowana i poddana ocenie, czy nadal konieczne jest zwiększenie liczby kursów.

Radna Małgorzata Babiuch – Hall zapytała, czy istniałaby możliwość zlikwidowania części przystanków na terenie Warszawy tak, aby autobus 718 i 805 nie zatrzymywał się tak często, przez co udałoby się skrócić czas przejazdu i tym samym można byłoby wygospodarować więcej kursów używając tego samego taboru. Zapytała również, czy istniałaby możliwość wydłużenia trasy linii 805 tak, aby obsługiwała Pustelnik (osiedle przy ulicy Małachowskiego i powstające osiedle przy ul. Dużej) i przekształcenia linii 132 w linię podmiejską tak, aby autobusy od strony Grodziska jechały w kierunku Marek na aktualną pętlę 805 (pomysł mieszkańców).

Pan Grzegorz Dziemieszczyk, przedstawiciel ZTM odpowiedział, że w przeszłości autobus linii 718 opuszczał przystanki w Warszawie, ale pasażerowie korzystający z tej linii wielokrotnie postulowali, aby kolejne przystanki były uruchamiane. Stwierdził, że mniejsza liczba przystanków generalnie nie wpłynęła na zmianę czasu przejazdu autobusów. W sprawie zmiany trasy autobusu 805 i 132 poprosił o pisemne wystąpienie wraz z orientacyjnym projektem i sprecyzowanie, jakimi ulicami jechałyby autobusy, w których miejscach byłyby przystanki. Wówczas z przewoźnikiem ocenią parametry techniczne ulic, przeprowadzą analizę pod kontem technicznym, organizacyjnym i finansowym.

Radna Elżbieta Świniarska zapytała, jaka jest możliwość obniżenia cen biletów sieciowych dla mieszkańców Marek, skoro miasto ponosi niemałe koszty pokrywając połowę deficytu?

Pan Bogusław Borzym odpowiedział, że jego zdaniem nie ma takiej możliwości. Dodał, że wśród największych miast w Polsce komunikacja miejska w Warszawie najlepiej funkcjonuje i jest najtańsza.

Radna Agata Świstowska zaproponowała, aby przedłużyć strefę miejską, skoro nie można liczyć na tańsze bilety.

Zdaniem Pana Grzegorza Dziemieszczyka nie jest to możliwe.
Radny Bogusław Dąbkowski zapytał, czy byłaby możliwość tzw. półkursów autobusu linii 718; tzn. autobus nie dojeżdżałby do Strugi tylko do Pustelnika – ze względu na to, że liczba mieszkańców dojeżdżających z centrum Marek jest znacznie większa niż ze Strugi.

Pan Grzegorz Dziemieszczyk powiedział, że ten postulat również należy złożyć na piśmie do ZTM i będzie rozważony.

Małgorzata Babiuch – Hall wyjaśniła, że poczucie niesprawiedliwości mieszkańców Marek w kwestii ceny biletów bierze się stąd, że odległość od granic miasta Marki do centrum Warszawy jest dużo mniejsza niż odległość od centrum Warszawy do innych jej dzielnic (w większości przypadków). Dodatkowo samorząd marecki dofinansowuje linie, a jednocześnie mieszkańcy Marek nie maja z tego korzyści w postaci równego traktowania.

Pan Bogusław Borzym zapewnił, że w zakresie cen biletów w chwili obecnej nic nie mogą zrobić, ale jak nadarzy się okazja, że będzie można ten temat poruszyć to ZTM to zrobi.

Radna Agata Świstowska zgłosiła postulaty mieszkańców – aby zwiększyć liczbę kursów autobusu 718 w dni świąteczne i ustalić późniejsze kursy nocne.

Pan Grzegorz Dziemieszczyk wyjaśnił, że ZTM dysponuje taborem w dni świąteczne, więc to jest tylko kwestia finansowa. Dodał, że komunikacja nocna obsługuje tylko Warszawę i są to linie deficytowe.

Radny Tadeusz Skłodowski zwrócił uwagę, że w przedstawionym przez ZTM wyliczeniu kosztów za dodatkowe kursy autobusów 718 cena za jeden wozokilometr wynosi ok. 10 zł, a powinno być 5,60.

Burmistrz Janusz Werczyński zapewnił, że przedstawione wyliczenia będą zweryfikowane. Burmistrz zauważył, że należy dobrze zastanowić się nad dodatkowymi kursami w niedzielę i święta, wprowadzeniem nocnych autobusów - będzie to dodatkowe obciążenie dla budżetu miasta. Miasto już dopłaca do komunikacji 333 tysiące, po podpisaniu aneksu porozumienia będzie to kwota 356.402,- zł, która uwzględnia dodatkowe kursy tylko od 1 października do 31 grudnia, a w 2005 roku potrzebna będzie kwota ok. pół miliona złotych.
Przypomniał, że ostatni autobus z Czarnej Strugi odjeżdża o godz. 2348 i zdaniem Burmistrza ta sytuacja nie powinna ulec zmianie.

Nie zgłoszono więcej pytań. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko serdecznie podziękowała przedstawicielom ZTM za przybycie na sesję Rady Miasta i za okazaną życzliwość.

Pkt 7. Prezentacja projektu programu emisji obligacji komunalnych – oferta Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S. A.

Burmistrz Janusz Werczyński wyjaśnił, że obligacje komunalne to pewna alternatywa dla zaciągnięcia kredytu. W ocenie burmistrza to system, który jest znacznie łatwiejszy do realizacji i dzięki któremu można szybciej reagować na zmieniającą się sytuację, a jednocześnie całość problematyki dotyczącej tzw. zadłużenia gminy pozostaje pod kontrolą Rady Miasta.
Burmistrz dodał, że jeżeli Rada pozytywnie oceni przedstawiony program i uzna, że w ten sposób problem deficytu będzie rozwiązany (WPI przewiduje, że do 2008 roku gmina będzie zaciągała kredyty) to Burmistrz wycofa projekt uchwały zapisany w punkcie 12 porządku obrad w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w Markach i na następnej sesji Rady przedstawi projekt uchwały dotyczący całego programu emisji obligacji komunalnych.

Specjalista Działu Transakcji Finansowych BISE Pan Maciej Hajkiewicz przedstawił w formie prezentacji multimedialnej ofertę Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S. A. dotyczącą organizacji programu emisji obligacji komunalnych (oferta stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

O udzielenie dodatkowych informacji i szczegółowych wyjaśnień zwrócili się radni: Małgorzata Babiuch – Hall, Elżbieta Świniarska, Paweł Chojnowski i Bogdan Trzemecki, na których pytania odpowiedzi udzielił pan Maciej Hajkiewicz.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko serdecznie podziękowała przedstawicielowi BISE s.a. za przybycie na sesję Rady Miasta Marki.

Pkt 8. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 112).

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko przekazała prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu Rady Pawłowi Chojnowskiemu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informację z działalności Burmistrza za okres od 17 lipca do 3 września 2004 roku (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Burmistrz udzielił również dodatkowych wyjaśnień na pytania zadane przez radnego Tadeusza Skłodowskiego i Roberta Tankiewicza.

Pkt 9. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004 roku (Druk nr 111).

Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. Szczegółowo przedstawił zmiany planu dochodów, realizację dochodów, zmiany planu wydatków i realizację planu wydatków w I półroczu 2004 roku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall odczytała opinię Komisji o Informacji Burmistrza Miasta Marki o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2004 roku. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podczas krótkiej dyskusji głos zabrali radni Tadeusz Skłodowski i Paweł Chojnowski oraz Burmistrz Janusz Werczyński i Skarbnik Sławomir Koc.

Pkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Marki (Druk nr 109).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński wyjaśnił, że poprzednia uchwała, która dotyczyła wysokości diet dla radnych podjęta została 30 grudnia 1998 roku. Projekt uchwały zawarty w druku 109 nie wprowadza żadnych zmian w wysokości diet dla radnych, a jedynie porządkuje zapisy uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Tadeusz Sienkiewicz poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały po uwzględnieniu następujących poprawek:
- w § 5 ust. 3 po słowach „określona w § 3” dopisać słowa „pkt 2”,
- pkt 2 w § 3 w brzmieniu: „ 2) dla pozostałych radnych – 10% podstawy za każde posiedzenie Komisji.”

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Marki wraz z uwzględnionymi poprawkami zgłoszonymi przez Komisję Budżetowo – Gospodarczą.

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 7
przeciw – 3
wstrzymujących się – 4
Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XIX/128/2004 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 113).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński wyjaśnił, że wraz z zaproszeniem na sesję radni otrzymali w Druku 113 zmiany do budżetu, które związane są z analizą wykonania budżetu po stronie wydatków i dochodów. Informacja o zmianach stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Burmistrz poinformował również, że w przeprowadzonym w dniu 14 września br. przetargu na budowę wodociągu w ulicach: Torfowa, Wrzosowa, Rynkowa, Cisowa, Poprzeczna, Zielona, Nowa, Ziołowa, pętla (Zielona – Poprzeczna) – I zadanie, ulicach: Spacerowa, Długa, Żytnia, Radna, Klonowa, Łączna, Wiosenna, Wczasowa, Turystyczna – II zadanie oraz w ulicach: Szpitalna, Warmińska – III zadanie, złożono oferty, których wartość zdecydowanie przekracza wielkość środków zaplanowanych w budżecie miasta na 2004 rok na realizacje tych zadań. W związku z tym konieczna stała się analiza wydatków budżetowych mająca na celu znalezienie środków niezbędnych na zwiększenie planu wydatków na wykonanie powyższych zadań.
Burmistrz w Druku 121 zaproponował takie zmiany w budżecie, które pozwolą na realizację tych zadań inwestycyjnych i szczegółowo je omówił (Druk 121 stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 113.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Sienkiewicz poprał zaproponowane w Druku 121 zmiany planu wydatków inwestycyjnych.

Radna Agata Świstowska złożyła wniosek, aby nie podejmować uchwały na tej sesji dlatego, że radni otrzymali Druk 121 przed sesją – zbyt późno. Poza tym konieczna jest weryfikacja przedstawionych przez ZTM wyliczeń za dodatkowe kursy 718.

Burmistrz Janusz Werczyński zwrócił uwagę, że jeżeli uchwała zmieniająca budżet nie zostanie podjęta, to perspektywa podpisania aneksu do porozumienia dotyczącego finansowania dodatkowych kursów autobusu 718, a tym samym perspektywa, że od 1 października będą kursowały dodatkowe autobusy 718 będzie niemożliwa do realizacji. Burmistrz podkreślił, że niepodjęcie uchwały oznacza również unieważnienie omawianego przetargu i w związku z tym te zadania inwestycyjne nie zostaną wykonane w tym roku.

Radna Agata Świstowska wycofała wniosek.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski złożył wniosek, aby zarządzić ½ godzinną przerwę, w czasie której Komisja Budżetowo – Gospodarcza wyda opinię na temat zmian w budżecie zaproponowanych w Druku 121.

Wniosek został poddany pod głosowanie.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 1
przeciw –11
wstrzymujących się – 3

Wniosek został odrzucony.

Radna Małgorzata Babiuch – Hall podkreśliła, że za podjęciem tej uchwały przemawiają nie tylko względy społeczne, ale i względy ekonomiczne.

W dyskusji zasygnalizowany został problem dużego (70%) wzrostu kosztów cen za wykonanie inwestycji. Radni: Tadeusz Skłodowski i Robert Tankiewicz zadali szczegółowe pytania, na które wyjaśnień udzielił Burmistrz Janusz Werczyński.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok zawarty w Druku nr 113 i 121.

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 10
przeciw – 2
wstrzymujących się – 1
Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XIX/129/2004 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w Markach (Druk nr 114).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przypomniał, że w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2008 zapisany został deficyt, czyli konieczność zaciągania zobowiązań – może to być zaciąganie kredytów komercyjnych lub emisja obligacji komunalnych.
Burmistrz nawiązał do przedstawionej w punkcie 7 porządku obrad prezentacji i powiedział, że jeżeli Rada Miasta uzna emisję obligacji komunalnych jako lepszą, bardziej elastyczną formę zaciągania zobowiązań wycofa projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w Markach, a na następną sesję przygotuje uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 114.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Sienkiewicz stwierdził, że obligacje komunalne to kwestia do rozważenia na przyszłość, a teraz należy zaciągnąć kredyt.

Zdaniem radnej Małgorzaty Babiuch – Hall z przedstawionej prezentacji wynika, że emisja obligacji komunalnych byłyby korzystną formą długoterminowego zaciągania zobowiązań. Przy porównywalnych kosztach kredytu i obligacji, obligacje wydają się bardziej elastyczną formą kredytowania. Dodała, że jest to interesująca oferta rynku finansowego i dlatego można zapoznać się z ofertami innych banków, pod kątem emisji obligacji komunalnych i wybrać najkorzystniejsze dla gminy warunki, a w tej chwili nie decydować się na rozpisywanie przetargu na kredyt komercyjny.

Radna Elżbieta Świniarska zaproponowała, aby Burmistrz wycofał uchwałę dotyczącą kredytu i podjął zobowiązanie przeanalizowania rynku bankowego pod kątem ofert emisji obligacji.

Burmistrz Janusz Werczyński wycofał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w Markach (Druk nr 114) i poinformował, że na następnej sesji przedstawi projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Pkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym zabudowanych nieruchomości komunalnych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni (Druk nr 98).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił projekt uchwały i omówił powody uzasadniające podjęcie uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 98.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym zabudowanych nieruchomości komunalnych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni (Druk nr 98).

Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się, otrzymała Nr XIX/130/2004 i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Pkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 99).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński szczegółowo omówił projekt uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 99.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 99).

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XIX/131/2004 i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Pkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, jej użytkownikowi wieczystemu (Druk nr 100).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił projekt uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 100.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, jej użytkownikowi wieczystemu (Druk nr 100).

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XIX/132/2004 i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Pkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości udziału ¼ części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Piłsudskiego 142 (Druk nr 115).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Burmistrz Janusz Werczyński.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 115.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości udziału ¼ części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Piłsudskiego 142 (Druk nr 115).

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XIX/133/2004 i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Pkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych (Druk nr 110).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński szczegółowo omówił zagadnienia dotyczące projektu uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 110.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych (Druk nr 110).

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XIX/134/2004 i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Pkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/163/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markach ul. Okólna 14 (Druk nr 102).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił projekty uchwał zawarte w Drukach 102 – 106 dotyczące zmian uchwał określających obwody wszystkich pięciu szkół podstawowych i wyjaśnił na czym polegają proponowane zmiany.

Radna Małgorzata Babiuch odczytała opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o pakiecie projektów uchwał w sprawie obwodów szkół podstawowych i gimnazjów w Markach.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Druk 116 zawierający projekt uchwały dotyczący zmiany obwodu szkoły podstawowej nr 1 uwzględniający poprawki Komisji Oświaty, Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/163/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markach ul. Okólna 14 (Druk nr 116).

Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się, otrzymała Nr XIX/135/2004 i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Pkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/164/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Markach ul. Szkolna 9 (Druk nr 103).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Druk 117 zawierający projekt uchwały dotyczący zmiany obwodu szkoły podstawowej nr 2 uwzględniający poprawki Komisji Oświaty, Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/164/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Markach ul. Szkolna 9 (Druk nr 117).

Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się, otrzymała Nr XIX/136/2004 i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Pkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/165/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Markach ul. Pomnikowa 21 (Druk nr 104).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Druk 118 zawierający projekt uchwały dotyczący zmiany obwodu szkoły podstawowej nr 1 uwzględniający poprawki Komisji Oświaty, Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/165/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Markach ul. Pomnikowa 21 (Druk nr 118).

Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się, otrzymała Nr XIX/137/2004 i stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Pkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/166/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Markach ul. Duża 3 (Druk nr 105).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Druk 119 zawierający projekt uchwały dotyczący zmiany obwodu szkoły podstawowej nr 1 uwzględniający poprawki Komisji Oświaty, Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/166/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Markach ul. Duża 3 (Druk nr 119).

Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się, otrzymała Nr XIX/138/2004 i stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Pkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/167/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Markach ul. Wczasowa 5 (Druk nr 106).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Druk 120 zawierający projekt uchwały dotyczący zmiany obwodu szkoły podstawowej nr 1 uwzględniający poprawki Komisji Oświaty, Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXIV/167/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Markach ul. Wczasowa 5 (Druk nr 120).

Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się, otrzymała Nr XIX/139/2004 i stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Pkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszenia dokonania wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (Druk nr 101).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił projekt uchwały i omówił powody uzasadniające podjęcie uchwały (§ 1 – straciła moc ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a w jej miejsce obowiązuje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; § 2 – zmiana przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej).

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 101.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszenia dokonania wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (Druk nr 101).

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XIX/140/2004 i stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

Pkt 24. Interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski przekazał prowadzenie sesji Przewodniczącej Rady Marii Przybysz – Piwko.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Pkt 25. Sprawy różne.

1.Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pisma, które wpłynęły do Rady Miasta:
- podziękowanie dla Rady Miasta Marki za społeczny patronat nad Polskim Związkiem Wędkarskim (podziękowanie stanowi załącznik nr 41 do protokołu),
- podziękowanie od Pana Jana Penzioła za ufundowanie tablicy pamiątkowej Zofii Kukier, tablicy na cmentarzu w Strudze i na Kruczku (podziękowanie stanowi załącznik nr 42 do protokołu),
- mieszkańców ul. Kasztanowej w Markach w sprawie skreślenia drzew rosnacych przy tej ulicy z rejestru zabytków (pismo stanowi załącznik nr 43 do protokołu),
- mieszkańców ul. Małachowskiego dotyczące zakłócania ciszy nocnej przez firmę przewozową TNT (pismo stanowi załącznik nr 44 do protokołu),
- Wojewody Mazowieckiego, w którym przedstawione jest stanowisko Ministra Sprawiedliwości dotyczące niedopuszczalności łączenia mandatu radnego z funkcji ławnika (pismo stanowi załącznik nr 45 do protokołu).

2.Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił pisma:
- Ministerstwa Środowiska dotyczące uwzględnienia w „Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” wykonania 103,8 km kanalizacji sanitarnej zgodnie z harmonogramem realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Markach (kopia pisma stanowi załącznik nr 46 do protokołu),
- Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie dotyczące prowadzenia stołówek w placówkach oświatowych (kopia pisma stanowi załącznik nr 47 do protokołu).

3.Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall odczytała i złożyła:
- wniosek Komisji rewizyjnej o podjęcie starań w celu przyspieszenia prac nad projektem budżetu na rok 2005 tak, aby by możliwe było jego uchwalenie nie później w połowie stycznia 2005 roku. Wniosek stanowi załącznik nr 48 do protokołu.
- Apel skierowany do członków Rady Miasta, zwłaszcza do członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska o pojęcie współpracy w celu realizacji 5 projektów: Parki i skwery nie dalej niż 15 min od domu, boisko do mini – koszykówki na każdym osiedlu, skate – park, ścieżki rowerowe na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci, zewidencjonowanie i zagospodarowanie terenów leśnych, zwłaszcza w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Apel stanowi załącznik nr 49 do protokołu.

4.Radny Tadeusz Lużyński podziękował Burmistrzowi i Radzie Miasta Marki za umożliwienie wydania katalogu 40-lecia pracy twórczej.

Pkt 26. Zamknięcie sesji.

O godzinie 20.00 Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zamknęła XIX sesję Rady Miasta Marki.

Protokołowała
Małgorzata Mincberg

Powiadom znajomego