W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

XVI sesja - protokół

XVI sesja - protokół

PROTOKÓŁ Nr 16
z XVI sesji Rady Miasta Marki,
która odbyła się w dniu 16 czerwca 2004 roku

O godzinie 13.00 XVI sesję Rady Miasta Marki otworzyła Przewodnicząca Maria Przybysz - Piwko. Po przywitaniu wszystkich obecnych i stwierdzeniu quorum (lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji z dnia 28 kwietnia 2004 roku.
5. Informacja o aktualnym stanie przygotowań Miasta Marki do uzyskania dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych sektora ochrony środowiska (Druk 89):
a) wystąpienie Burmistrza Miasta Marki,
b) informacja dotycząca możliwości dofinansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska z Funduszu Spójności przedstawiona przez Dyrektora Funduszy Pomocowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jarosława Sarula,
c) informacja dotycząca Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawiona przez Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Alberta Borowskiego,
d) dyskusja.
6. Kierunki modyfikacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku w zakresie modernizacji dróg.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/113/2004 Rady Miasta Marki z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Druk nr 86).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 87).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego (Druk nr 85).
10. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 88).
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie sesji.

Pkt 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Burmistrz Janusz Werczyński złożył wniosek, aby przed punktem 5 porządku obrad rozpatrzyć punkt 7 i 8, co uzasadnił opóźnieniem w przybyciu zaproszonych gości.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Wniosek został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji z dnia 28 kwietnia 2004 roku.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/113/2004 Rady Miasta Marki z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Druk nr 86).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 87).
7. Informacja o aktualnym stanie przygotowań Miasta Marki do uzyskania dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych sektora ochrony środowiska (Druk 89):
1. wystąpienie Burmistrza Miasta Marki,
2. informacja dotycząca możliwości dofinansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska z Funduszu Spójności przedstawiona przez Dyrektora Funduszy Pomocowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jarosława Sarula,
3. informacja dotycząca Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawiona przez Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Alberta Borowskiego,
4. dyskusja.
8. Kierunki modyfikacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku w zakresie modernizacji dróg.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego (Druk nr 85).
10. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 88).
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie sesji.

Pkt 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji z dnia 28 kwietnia 2004 roku.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 14 z XIV sesji Rady Miasta Marki z dnia 28 kwietnia 2004 roku.

Głosowanie
za przyjęciem protokołu – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Rada Miasta Marki przyjęła protokół z XIV sesji z dnia 28 kwietnia 2004 roku.

Pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/113/2004 Rady Miasta Marki z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Druk nr 86).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że wniosek gminy Marki o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie budowy systemów odprowadzania wód opadowych, podczyszczania i odprowadzania podczyszczonych ścieków deszczowych z drogi powiatowej na odcinku ulicy Fabrycznej i ulic przyległych w Markach nie został rozpatrzony, ponieważ budowa kanalizacji deszczowej nie została zakwalifikowana do przedsięwzięć, które mogą być finansowane ze środków narodowego Funduszu w 2004 roku. W związku z tym uchwała Nr XIV/113/2004 Rady Miasta Marki z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stała się bezprzedmiotowa.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XVII/121/2004 i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 87).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informacje o zmianach planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Marki (informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XVI/122/2004 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pkt 7. Informacja o aktualnym stanie przygotowań Miasta Marki do uzyskania dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych sektora ochrony środowiska (Druk 89):

1. wystąpienie Burmistrza Miasta Marki,

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informację o aktualnym stanie przygotowań miasta Marki do uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych sektora ochrony środowiska (informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

2. informacja dotycząca możliwości dofinansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska z Funduszu Spójności przedstawiona przez Dyrektora Funduszy Pomocowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jarosława Sarula,

Pan Jarosław Sarul, Dyrektor Funduszy Pomocowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedstawił informację o Funduszu Spójności, który jest instrumentem działań na rzecz spójności gospodarczej i społecznej oraz uzupełnia działania podejmowane przez Fundusze Strukturalne. Zadaniem Funduszu Spójności jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju infrastruktury pomiędzy poszczególnymi krajami unijnymi (informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

3. informacja dotycząca Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawiona przez Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Alberta Borowskiego,

Pan Albert Borowski, Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przedstawił w formie multimedialnej procedury, wnioski, załączniki dla projektów finansowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (wersja tekstowa stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

4. dyskusja.

Podczas krótkiej dyskusji radni zadali kilka szczegółowych pytań dotyczących przedstawionych prezentacji, na które odpowiedzieli zaproszeni goście.

Pkt 8. Kierunki modyfikacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku w zakresie modernizacji dróg.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Tadeusz Sienkiewicz poinformował, że w dniu 26 maja 2004 roku Komisja dokonała oceny stanu technicznego dróg w mieście (praca w terenie). Zestawienie wszystkich ulic w mieście (nazwa ulicy, długość, nawierzchnia, utwardzenia, urządzenia towarzyszące, oznakowania, latarnie, wodociąg) stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

W wyniku zgodnej oceny stwierdzającej zły stan dróg w mieście, brak dogodnych ciągów komunikacyjnych (między rejonami miasta) odciążających ul. Piłsudskiego, brak w planie inwestycyjnym 2005 roku zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg, Komisja Budżetowo – Gospodarcza sformułowała wniosek w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta do oszacowania kosztów projektowania zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg w celu podjęcia w przyszłym roku, poprzez wpisanie do budżetu miasta, wykonania 10 zadań projektowych.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza zarekomendowała do objęcie pracami projektowymi następujące ulice:

1. ul. Spacerowa od ul. Legionowej do Grunwaldzkiej
2. ul. Graniczna od ul. Spacerowej do ul. Torfowej
3. ul. Środkowa od ul. Granicznej do ul. Odrowąża
4. ul. Karłowicza
5. połączenie ul. Lipowej z ul. Dużą
6. połączenie ul. Dużej z ul. Stawową
7. ul. Szpitalna - połączenie ul. Ząbkowskiej i częściowo ul. Kosynierów
8. ul. Zagłoby i ul. Żeromskiego
9. ul. Mickiewicza
10. rondo ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. Sosnowej i ul. Okólnej

Komisja Budżetowo – Gospodarcza złożyła również wniosek o ujęcie w planie inwestycji 2005 roku odwodnienia ul. Dużej, ul. Lisa - Kuli i ul. Sowińskiego.

W dyskusji na temat stanu dróg w Markach udział wzięli: Paweł Chojnowski, Bogdan Trzemecki, Teresa Sobolewska, Tadeusz Lużyński, Tadeusz Sienkiewicz, Elżbieta Świniarska, Bogusław Dąbkowski.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie wniosku Komisji Budżetowo - Gospodarczej w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta do oszacowania kosztów projektowania zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg w celu podjęcia w przyszłym roku, poprzez wpisanie do budżetu miasta, wykonania 10 wyżej wymienionych zadań projektowych.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2

Wniosek został przyjęty. Rada Miasta Marki zobowiązała Burmistrza do oszacowania kosztów projektowania następujących zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg: ul. Spacerowa od ul. Legionowej do Grunwaldzkiej; ul. Graniczna od ul. Spacerowej do ul. Torfowej; ul. Środkowa od ul. Granicznej do ul. Odrowąża; ul. Karłowicza; połączenie ul. Lipowej z ul. Dużą; połączenie ul. Dużej z ul. Stawową; ul. Szpitalna - połączenie ul. Ząbkowskiej i częściowo ul. Kosynierów; ul. Zagłoby i ul. Żeromskiego; ul. Mickiewicza; rondo ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. Sosnowej i ul. Okólnej.

Radny Bogdan Trzemecki złożył wniosek, aby wniosek Komisji Budżetowo – Gospodarczej dotyczący odwodnienia ul. Dużej, ul. Lisa - Kuli i ul. Sowińskiego ponownie został rozpatrzony przez Komisję.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 4
przeciw – 5
wstrzymujących się – 4

Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

Wniosek został odrzucony.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie wniosku Komisji Budżetowo - Gospodarczej o ujęcie w planie inwestycji 2005 roku odwodnienia ul. Dużej, ul. Lisa - Kuli i ul. Sowińskiego.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 10
przeciw – 0
wstrzymujących się – 4

Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Wniosek został przyjęty. Rada Miasta Marki postanowiła, że w planie inwestycji 2005 roku będzie ujęte odwodnienie ul. Dużej, ul. Lisa - Kuli i ul. Sowińskiego.

Pkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego (Druk nr 85).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że projekt uchwały przygotowany został w związku z wystąpieniem Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, która zwróciła się o zmianę terminu wieczystego użytkowania działki nr 4/8 w obrębie 3-08 w celu realizacji przez Spółdzielnię obowiązku nałożonego ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych, w zakresie ustalenia odrębnej własności lokali.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XVI/123/2004 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Pkt 10. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 88).

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informację z działalności burmistrza za okres od 20 kwietnia 2004 roku do 4 czerwca 2004 roku (informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Radni zwrócili się o udzielenie szczegółowych informacji na temat niektórych zapisów zawartych w Informacji o pracy Burmistrza.

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Janusz Werczyński.

Pkt 11. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Pkt 12. Sprawy różne.

1.Radna Teresa Sobolewska poinformowała, że na terenie Miasta Marki znajduje się cmentarz ewangelicki, który nie jest w żaden sposób zabezpieczony. Dodała, że głosy mieszkańców są takie, aby w jakiś sposób zabezpieczyć ten teren.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że jest to były cmentarz ewangelicki (w ciągu ostatnich 100 lat nie było dokonywanych pochówków). Zaproponował, aby radni udali się w to miejsce i podjęli decyzję, w jaki sposób Gmina powinna zająć się nieczynnym cmentarzem.

2.Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poinformowała, że uczestniczyła w warsztatach „Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego”. Na następnej sesji radni otrzymają materiały szkoleniowe oraz film pt. „Bądź przejrzysty”.

Pkt 13. Zamknięcie sesji.

O godzinie 17.30 Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko zamknęła XVI sesję Rady Miasta Marki.

protokołowała:
Małgorzata Mincberg

Powiadom znajomego