W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Rada Miasta Marki - XIV sesja - protokół

Rada Miasta Marki - XIV sesja - protokół

PROTOKÓŁ nr 14
z XIV sesji Rady Miasta Marki,
która odbyła się w dniu 28 i 29 kwietnia 2004 roku

O godzinie 13.00 XIV sesję Rady Miasta Marki otworzyła Przewodnicząca Maria Przybysz - Piwko. Po przywitaniu wszystkich obecnych i stwierdzeniu quorum (listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do protokołu) przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji z dnia 24 marca 2004 roku.
5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 72).
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Marki.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki (Druk nr 67).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki (Druk nr 64).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki „Osiedle Leśna” (Druk nr 73).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki w obrębie ulic: Al. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Leonida Teligi, ul. Żeglarska, ul. Stawowa, ul. Sowińskiego, ul. Gen. Zajączka, Al. Marszałka J. Piłsudskiego (Druk nr 74).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, przeznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta „Marki II” pod inwestycję sakralną oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty (Druk nr 69).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe (Druk nr 70).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Marki na lata 2005 – 2008 (Druk nr 75).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XIII/97/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/69/2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Druk nr 76).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 77).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Druk nr 78).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w opisie stałych obwodów głosowania (Druk nr 71).
18. Rozpatrzenie Sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2003 rok oraz podjęcie uchwały o absolutorium:
a) przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Marki za 2003 rok (Druk nr 68),
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie Sprawozdania,
c) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki,
d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie sesji.

Pkt 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Burmistrz Janusz Werczyński złożył wniosek o zdjęcie punktu 12 porządku obrad tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe (Druk nr 70). Burmistrz poinformował, że skierował do Przewodniczącej Rady pismo w sprawie wycofania tego projektu uchwały spod obrad Rady, ponieważ w projekcie zbyt późno został dostrzeżony pewien błąd o charakterze prawnym.

Radny Robert Tankiewicz złożył wniosek, aby punkt 18 porządku obrad pt. Rozpatrzenie Sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2003 rok oraz podjęcie uchwały o absolutorium został rozpatrzony po punkcie 4, a Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 72) w punkcie 18 porządku obrad.

Radna Małgorzata Babiuch złożyła wniosek o rozpatrzenie punktu 7 porządku obrad tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki po punkcie 20 oraz o przerwanie sesji przed rozpatrzeniem tego punktu do czwartku - 29 kwietnia br. Radna powiedziała, że opinie o projekcie statutu przygotowane przez Komisje Rady wpłynęły zbyt późno i dlatego Zespół Statutowy nie mógł zapoznać się z propozycjami poprawek. Zespół Statutowy chciałby ustalić stanowisko w sprawie zaproponowanych przez Komisje poprawek.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie zgłoszonych wniosków.

Wniosek I - o zdjęcie punktu 12 porządku obrad tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Wniosek został przyjęty.

Wniosek II – aby punkt 18 porządku obrad pt. Rozpatrzenie Sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2003 rok oraz podjęcie uchwały o absolutorium został rozpatrzony po punkcie 4, a Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki w punkcie 18 porządku obrad.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2

Wniosek został przyjęty.

Wniosek III – wniosek o rozpatrzenie punktu 7 porządku obrad, tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki przed punktem 21 oraz o przerwanie sesji, przed tym punktem, do czwartku 29 kwietnia br.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2

Wniosek został przyjęty.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosków przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji z dnia 24 marca 2004 roku.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2003 rok oraz podjęcie uchwały o absolutorium:
a. przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Marki za 2003 rok (Druk nr 68),
b. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie Sprawozdania,
c. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki,
d. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
e. dyskusja,
f. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Marki.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki (Druk nr 64).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki „Osiedle Leśna” (Druk nr 73).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki w obrębie ulic: Al. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Leonida Teligi, ul. Żeglarska, ul. Stawowa, ul. Sowińskiego, ul. Gen. Zajączka, Al. Marszałka J. Piłsudskiego (Druk nr 74).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, przeznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta „Marki II” pod inwestycję sakralną oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty (Druk nr 69).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Marki na lata 2005 – 2008 (Druk nr 75).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XIII/97/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/69/2003 rady Miasta Marki z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Druk nr 76).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 77).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Druk nr 78).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w opisie stałych obwodów głosowania (Druk nr 71).
16. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 72).
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy różne.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki (Druk nr 67).
20. Zamknięcie sesji.

Pkt 4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji z dnia 24 marca 2004 roku.

Radny Tadeusz Skłodowski złożył wniosek, aby poprawić zdanie zawarte na stronie 8 protokołu – obecnie jest zapis: „jego zdaniem skutkiem tego przecieku był tynk, który spadł z sufitu”, a lepiej brzmi: „jego zdaniem skutkiem tego przecieku było oderwanie się tynku z sufitu”.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 13 z XIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku wraz z uwzględnioną poprawką.

Rada Miasta Marki jednogłośnie przyjęła protokół z XIII sesji z dnia 24 marca 2004 roku.

Pkt 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2003 rok oraz podjęcie uchwały o absolutorium:
a. przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Marki za 2003 rok (Druk nr 68),

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Marki za 2003 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński sprawozdanie z realizacji budżetu za 2003 rok przedstawił w formie prezentacji multimedialnej (wersja tekstowa stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

b. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie Sprawozdania,

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała uchwałę Nr 124/W/04 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu przedłożonym w dniu 1 kwietnia 2004 roku przez Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu Miasta za 2003 rok oraz wykonaniu planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu (uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

c. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki,

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch odczytała opinię Komisji o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu za rok 2003 oraz wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium za rok 2003 (opinia i wniosek Komisji rewizyjnej stanowią załącznik nr 5 do protokołu).

d. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała uchwałę Nr 175/W/04 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2004 roku wyrażającą opinię o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Marki wniosku o wykonaniu budżetu Miasta w 2003 roku i udzieleniu absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

e. dyskusja,

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko otworzyła dyskusję nad tym punktem porządku obrad.

Radna Agata Świstowska zapytała, jakie dodatkowe dokumenty analizowała Komisja Rewizyjna?

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch odpowiedziała, że były to: wszystkie dostępne sprawozdania finansowe jednostek, które korzystają z dotacji (np. MOK, Biblioteka, Marcovia); sprawozdania z wykonania budżetu szkół i przedszkoli; Komisja korzystała również z wyników własnych kontroli przeprowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach oraz z dokumentów sporządzonych na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, takich jak np. wykaz nieruchomości wystawionych do sprzedaży w 2002 i w 2003 roku przygotowany przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, wykaz zadań inwestycyjnych, które zostały zrealizowane w 2002 roku, ale płatności przeniesiono na 2003 rok; zestawienie wszystkich zmian, które dokonywane były w dochodach i wydatkach w trakcie roku budżetowego przygotowane przez Skarbnika.

Radna Agata Świstowska zapytała, o jakich upoważnieniach dla Burmistrza wspomina Komisja w swojej opinii?

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch odpowiedziała, że są to upoważnienia zawarte w §10 i § 11 uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę Miasta w marcu br., tj. upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; upoważnienie do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych działających na zasadzie zakładów budżetowych; upoważnienie do przekazywania czasowo wolnych środków pieniężnych na lokaty terminowe lub zakup bonów skarbowych w banku prowadzącym obsługę.

Radny Tadeusz Skłodowski zwrócił uwagę na zapis zawarty we wnioskach końcowych opinii Komisji Rewizyjnej, gdzie Komisja wyraziła zaniepokojenie dużym udziałem wydatków bieżących w ogólnych wydatkach miasta.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch stwierdziła, że ocena udziału wydatków bieżących w ogólnej kwocie wydatków nie ma charakteru ściśle merytorycznego, gdyż członkowie Komisji nie są ekspertami w tej dziedzinie, nie jest to także ocena prawna, gdyż przepisy prawa nie regulują tej kwestii. Intencją Komisji Rewizyjnej było zwrócenie uwagi na fakt, iż 79, 67% ponad 30 milionowego budżetu miasta przeznaczono na wydatki bieżące. Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby inwestycyjne miasta, musi to budzić zaniepokojenie i powinno mobilizować do szukania możliwości redukcji wydatków bieżących.

Radny Tadeusz Skłodowski powiedział, że w sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu wydają się niejasne niektóre zagadnienia i są to:
- duży koszt projektu ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż ulicy Legionowej ok. 100 tys. zł,
- duży koszt wykonania projektu ulicy Małachowskiego – 28 tys. zł,
- niekorzystna tendencja w zmianach budżetu – dotyczy to zdjęcia środków na dokończenie remontu obiektu Marcovii,
- ubiegłoroczna polityka w zakresie odwodnienia ulicy Fabrycznej – przed wykonaniem kanalizacji budowane jest odwodnienie,
- wydatki w 2002 roku w zakresie kanalizacji; radny zapytał, czy były wykonane zadania poza planem?
- kierunek działania Referatu Technicznego – ilu jest fachowców w tym Referacie, jakie są korzyści z jego funkcjonowania, jakie są koszty utrzymania Referatu?
- wzrost o 8% wydatków na oświatę,
- koszty odśnieżania miasta w 2002 roku wyniosły 150 tys. zł, w 2003 roku 310 tys. zł, a w 2004 planowane jest 450 tysięcy złotych - niejasne.

Burmistrz Janusz Werczyński odpowiedział, że:
- na wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Legionowej ogłoszony został przetarg, wygrała najkorzystniejsza oferta – koszt zadania 80 tys. zł.,
- zakres projektu ul. Małachowskiego szczegółowo przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Budżetowo – Gospodarczej; w ocenie Burmistrza to był niedrogi projekt (wykonawca wyłoniony w drodze przetargu),
- remont Marcovii nie został wykonany, ale wszystkie środki na remont zostały zablokowane na odrębnym subkoncie, o czym zdecydowała Rada w grudniu 2003 roku,
- w kwestii ul. Fabrycznej – od wielu lat radni zabiegali o to, aby Powiat przeznaczył środki na poprawę jakości tej drogi; remont tej ulicy jest zasługą radnych powiatowych, którzy o to zabiegali; zadanie obejmuje odwodnienie fragmentu ul. Ząbkowskiej, ulicy Lotników (gdzie są wybudowane kolektory i urządzenia podczyszczające, co daje możliwość rozbudowy odwodnienia w kierunku południowym) oraz ul. Fabrycznej,
- poza planem nie były realizowane żadne zadania,
- Burmistrz zapewnił, że w Referacie Technicznym pracują osoby posiadające umiejętności w różnych dziedzinach: elektrycy, malarze, ślusarze, spawacz; ponadto pracownicy tego Referatu zajmują się wszystkim, co zostanie im zlecone: sprzątanie dzikiego wysypiska, odśnieżanie, sprzątanie miasta, itp.; Referat jest bardzo potrzebny, bo wykonuje prace na rzecz miasta i jednostek organizacyjnych miasta, przy czym koszty wykonania różnych robót przez pracowników tego Referatu są znacznie niższe niż wykonanie tego samego zadnia przez wyspecjalizowaną firmę; miasto zamierza nabyć sprzęt specjalistyczny (samochód wielozadaniowy) pozwalający na to, aby we własnym zakresie prowadzić dużą część gospodarki komunalnej, włącznie z odśnieżaniem i równaniem dróg,
- wzrost wydatków w oświacie związany jest przede wszystkim ze wzrostem płac i pochodnych,
- wzrost wydatków na odśnieżanie jest niepokojący, ale mieszkańcy oczekują, że wszystkie ulice będą ośnieżone.

Radna Agata Świstowska zapytała, dlaczego aż 13 Zarządzeń wydał Burmistrz w sprawie zmian w budżecie?

Burmistrz Janusz Werczyński odpowiedział, że Zarządzenia dotyczą niewielkich zmian, a ich liczba świadczy o tym, że szybko reaguje na zmieniającą się sytuację.

Radna Agata Świstowska zapytała, jakie to były Zarządzenia?

Członek Komisji Rewizyjnej Bogdan Trzemecki przedstawił planszę, która stanowiła zestawienie wszystkich zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniami i uchwałami.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch powiedziała, że zawarte w opinii stwierdzenie, że budżet był zmieniany „aż” 20 razy nie zawiera negatywnej oceny, lecz miało na celu podkreślenie zaistnienia konieczności wielokrotnego jego zmieniania. Ustalenie budżetu jeden raz na cały rok nie jest możliwe, gdyż nie da się precyzyjnie określić wszystkich dochodów i wydatków, a każda ich zmiana wymaga korekty budżetu..

Nie zgłoszono więcej pytań, ani uwag.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zamknęła dyskusję nad sprawozdaniem Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2003 rok.

f. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Marki za 2003 rok.

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 10
przeciw – 5
wstrzymujących się – 0

Uchwała została przyjęta bezwzględna większością głosów, otrzymała Nr XIV/105/2004 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pkt 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Marki.

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko przypomniała, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i § 7 ust. 1 Statutu Miasta Marki Rada wybiera wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca Rady zarządziła wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania.
Jako kandydatów na członków komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby:
1. Agata Świstowska – nie wyraziła zgody
2. Tadeusz Sienkiewicz – wyraził zgodę
3. Urszula Paszkiewicz – wyraziła zgodę
4. Robert Tankiewicz – wyraził zgodę

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wyborem komisji skrutacyjnej w składzie: T. Sienkiewicz, U. Paszkiewicz, R. Tankiewicz.

Skład komisji skrutacyjnej został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w przypadku nieobecności przewodniczącego rady jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący rady; przewodniczący może również wyznaczyć wiceprzewodniczącego do wykonywania swoich zadań.

Przewodnicząca Rady zarządziła zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.

Jako kandydatów zgłoszono:
1. Urszulę Paszkiewicz – nie wyraziła zgody
2. Pawła Chojnowskiego – wyraził zgodę
3. Tadeusz Skłodowskiego – nie wyraził zgody
4. Kazimierza Kędzierskiego – nie wyraził zgody

Więcej kandydatów nie zgłoszono. Lista kandydatów została zamknięta.

Radna Agata Świstowska przypomniała, że prowadzona jest sprawa sądowa pomiędzy gminą Marki, a firmą NZOZ „Esculap” sp. z o.o., a jednym z właścicieli jest radny Paweł Chojnowski. Zapytała, na jakim etapie jest sprawa?

Radny Paweł Chojnowski odpowiedział, że sprawa toczy się i prawdopodobnie potrwa jeszcze bardzo długo. Potwierdził, że jest współwłaścicielem tej firmy. Dodał, że nie jest członkiem Zarządu NZOZ „Esculap” sp. z o.o. Powiedział również, że związek z „Esculapem” nie ma decydującego wpływu na jego postępowanie i podejmowane decyzje w związku z pełnieniem funkcji radnego.

Więcej pytań do kandydata nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Urszula Paszkiewicz poinformowała, że głosowanie odbędzie się poprzez postawienie znaku „x” w jednej kratce (za, przeciw lub wstrzymuje się); postawienie znaku „x” w dwóch kratkach, albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Po rozdaniu kart do głosowania komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.

Protokół komisji skrutacyjnej odczytała Przewodnicząca Urszula Paszkiewicz.
Komisja stwierdziła, że radny Paweł Chojnowski otrzymał 10 głosów„za” wyborem jego kandydatury na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Marki, co stanowi bezwzględną większość głosów ustawowego składu Rady, oddanych w czasie tajnego głosowania.

Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Marki stwierdzającą, że w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Marki został wybrany Radny Paweł Chojnowski.

Uchwała otrzymał Nr XIV/106/2004 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Karty do głosowania dołączone zostały do załącznika nr 9.

Pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki (Druk nr 64).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że uchwała Nr VII/34/2003 Rady Miasta Marki w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki podjęta została, gdy obowiązywała ustawa z 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, która w marcu 2003 roku zmieniła się i obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stawia wymóg, aby taka uchwała zawierała załącznik graficzny określający granice administracyjne Miasta. Z uwagi na wymogi procedury planistycznej konieczna jest zmiana tej uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Nie została podjęta dyskusja w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XIV/107/2004 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki „Osiedle Leśna” (Druk nr 73).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przypomniał, że podczas sesji, która odbyła się w dniu 25 lutego 2004 roku przedłożony był projekt uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu sformułowanego przez małżeństwo Wiater. Ponieważ przebieg dyskusji wskazywał na to, że wolą Rady jest, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom państwa Wiater, po konsultacji z Biurem Planowania Rozwoju Warszawy została przygotowana uchwała uwzględniająca zmianę tego fragmentu planu.

Pan Robert Danielak pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego poinformował, że w związku z wielokrotnymi odwołaniami Państwa Wiater dotyczącymi przebiegu ulicy Romantycznej i po konsultacjach z autorem planu uznano, że likwidacja odcinka budzącego sprzeciw państwa Wiater nie wpłynie znacząco na układ komunikacyjny w tym rejonie.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Bogdan Trzemecki powiedział, że brak połączeń między ulicami, tak jak proponuje się w tym przypadku, jest kłopotliwy i stworzy „nieporozumienie komunikacyjne”.

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XIV/108/2004 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Pkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki w obrębie ulic: Al. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Leonida Teligi, ul. Żeglarska, ul. Stawowa, ul. Sowińskiego, ul. Gen. Zajączka, Al. Marszałka J. Piłsudskiego (Druk nr 74).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Pan Robert Danielak pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego poinformował, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje takie ustalenia, które są zgodne z projektem planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego, gdzie w Markach na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Piłsudskiego ma się pojawić przedłużenie trasy Mostu Północnego. Ponadto ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki zawierają przebieg drogi lokalnej (docelowo zbiorczej) w pasie trasy Mostu Północnego, co pozwoli uniknąć rozwiązań, które chce nam narzucić plan Województwa. Zaproponowany w uchwale przebieg drogi lokalnej został uzgodniony z Zarządem Województwa. Plan zawiera również rozwiązania dotyczące skrzyżowania ul. Zajączka i Piłsudskiego, gdzie przewidziane jest poszerzenie drogi na tym odcinku i organizacja pełnego skrzyżowania. Zgodnie z tym planem przy ul. Piłsudskiego przewiduje się zabudowę mieszkaniową do 5 kondygnacji; dopuszcza się również lokalizację stacji paliw przy skrzyżowaniu z ul Słoneczną.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że w trakcie posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej sformułowane zostały trzy uwagi, które jego zdaniem są zasadne i zaproponował, aby wprowadzić je w drodze autopoprawki:
- w § 6 pkt 3 ustala się zakaz lokalizowania obiektów handlowo – usługowych o powierzchni ponad 2000 m2 (w projekcie uchwały – Druk nr 74 - zaproponowano ponad 1000 m2),
- w § 9 ust. 2 pkt 7 powinno być odwołanie się do pkt 5, a jest do pkt c,
- aby § 17 otrzymał brzmienie:
1. Ustala się, że obszar objęty planem będzie obsługiwany przez kanalizację miejską systemu rozdzielczego.
2. Ustala się, że:
1) ścieki komunalne z istniejącego i planowanego zainwestowania docelowo odprowadzane będą w 100% do kanalizacji ściekowej.
2) ścieki deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej z:
a) zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej zwartej
b) obiektów usługowych o wydzielonych lokalizacjach
3) wody opadowe z zabudowy jednorodzinnej, ciągów pieszo – jednych i pieszych powinny być odprowadzane do gruntu i lokalnych rowów melioracyjnych.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Tadeusz Skłodowski stwierdził, że przy tak sformułowanej autopoprawce Burmistrza dotyczącej § 17 nie znajdą się inwestorzy dla tego terenu z uwagi na trudności w zakresie zagospodarowania wód opadowych.

Zdaniem burmistrza ust. 3 § 17 tworzy rodzaj gwarancji dla inwestora, bo zapis ust. 3 dopuszcza rozwiązania lokalne do czasu, aż rozwiązanie wskazane w ust. 1 i 2 będzie możliwe.

Radna Małgorzata Babiuch powiedziała, że argumenty radnego Skłodowskiego są argumentami formułowanymi tylko z punktu widzenia inwestora. Jej zdaniem nie mniej ważny jest interes mieszkańców tej okolicy i miasta jako całości. Podkreśliła, że trzeba zachować rozsądne proporcje w tym wszystkim – zaproponowany zapis nie jest krzywdzący dla potencjalnych inwestorów. Powiedziała również, że kłopoty spowodowane przez wody opadowe są jej znane, ponieważ tego rodzaju problem dotyka mieszkańców ulicy Teligi, gdzie po południowej stronie tej ulicy teren został podwyższony niezgodnie z prawem, czego efektem jest zalewanie działek położonych w tym rejonie po każdym większym deszczu. Zauważyła, że nie zawsze można liczyć na zrozumienie i dobrą wolę inwestorów, którzy kierują się przede wszystkim własnym interesem, a nie interesem właścicieli wcześniej wybudowanych obiektów oraz ludzi mieszkających na danym terenie od lat. Stwierdziła, że takie zabezpieczenie zmuszające do liczenia się z interesami tych, którzy tam już mieszkają są konieczne i miasto jest wręcz obowiązane do tego, aby je wprowadzić.
Radna Małgorzata Babiuch złożyła ponadto wniosek, aby utrzymać treść ust. 3 § 6 zgodnie z Drukiem 74, ponieważ obiekt handlowo – usługowy o powierzchni 1000 m2 nie jest mały. Argumentowała, że w Markach już istnieją duże obiekty handlowo – usługowe i stwarzanie możliwości budowy kolejnych nie tylko może prowadzić do upadku drobnych firm mareckich, lecz w dalszej przyszłości przekształcić Marki w zaplecze handlowo-usługowe Warszawy, obniżając tym samym jakość życia mieszkańców.

Radny Skłodowski złożył wniosek, aby utrzymać treść § 17 zgodnie z Drukiem 74.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski.

Wniosek I – aby utrzymać treść ust. 3 § 6 zgodnie z Drukiem 74.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 9
przeciw – 3
wstrzymujących się – 3

Wniosek został przyjęty.

Wniosek II – aby utrzymać treść § 17 zgodnie z Drukiem 74.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 10
przeciw – 2
wstrzymujących się – 3

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XIV/109/2004 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Pkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, przeznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta „Marki II” pod inwestycję sakralną oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty (Druk nr 69).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że działka nr 54/45 o powierzchni 1409 m2 położona w Markach w rejonie ulicy Ząbkowskiej w obrębie 5-05, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki II” pod obiekty kościoła parafialnego (z zapleczem i infrastrukturą techniczna służącą obiektom kościoła), została nabyta przez miasto Marki w drodze zamiany. Burmistrz przypomniał, że Rada Miasta podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na dokonanie tej zamiany. Rozpatrywany projekt uchwały jest konsekwencją wcześniej podjętych działań zarówno Rady, jak i parafii pod wezwaniem św. Izydora w Markach na rzecz budowy kościoła przy ul. Ząbkowskiej.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Małgorzata Babiuch zaproponowała, aby przed podjęciem uchwały podjąć rozmowy z Księdzem Proboszczem na temat ewentualnej zamiany nieruchomości – Gmina ofiarowałaby działkę przy ulicy Ząbkowskiej w zamian za inną działkę np. działkę sąsiadującą z Urzędem. Radna podkreśliła, że nie jest przeciwna takiej formie pomocy parafii, lecz należy wziąć pod uwagę fakt, że miasto poszukuje nieruchomości pod budowę komisariatu, oraz że istnieje konieczność „ucywilizowania” toalet zlokalizowanych na parkingu między kościołem a Urzędem Miasta, których stan sanitarny oraz estetyka przynoszą miastu wstyd.
Radna Małgorzata Babiuch złożyła wniosek o odroczenie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży tej nieruchomości do czasu przeprowadzenia dodatkowych rozmów z Księdzem Proboszczem w kwestii zamiany nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej na nieruchomość stanowiącą własność parafii.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko zarządziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 13
przeciw – 1
wstrzymujących się – 1

Wniosek został przyjęty. W związku z tym uchwała nie została poddana pod głosowanie i będzie rozpatrywana ponownie na następnej sesji Rady Miasta.

Pkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Marki na lata 2005 – 2008 (Druk nr 75).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że w uchwale nr XIII/96/2004 Rady Miasta podjętej na sesji w marcu pojawił się zapis, że uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, bowiem ta uchwała została uznana za akt prawa miejscowego. Interpretacja Urzędników Wojewody w tym zakresie jest odmienna - to nie jest prawo miejscowe, gdyż nie rodzi żadnych praw i obowiązków dla mieszkańców miasta, w związku z tym uchwała powinna wejść w życie z dniem podjęcia i być opublikowana w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, o czym mowa w § 5 uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Nie została podjęta dyskusja.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XIV/110/2004 i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XIII/97/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/69/2003 rady Miasta Marki z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Druk nr 76).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że w uchwale nr XIII/97/2004 pojawił się zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a dalej zapis o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Są to sprzeczne ze sobą zapisy, ponieważ przepis prawa miejscowego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji. W związku z tym konieczna jest poprawka.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Nie została podjęta dyskusja.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XIV/111/2004 i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Pkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 77).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informację o zmianach planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Marki (informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu).

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Bogdan Trzemecki zaproponował, aby na projektach uchwał dotyczących zmian budżetu były oznakowania, która to jest poprawka do budżetu.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Uchwała została przyjęta, otrzymała Nr XIV/112/2004 i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Pkt 14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Druk nr 78).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przypomniał, że budżet Miasta Marki na 2004 rok przewiduje zaciąganie pożyczek i kredytów. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został złożony wniosek w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę odwodnienia kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej. Wniosek w tym zakresie został złożony przez Miasto Marki i Powiat Wołomiński, ale uzyskanie takiej pożyczki jest rodzajem przywileju, więc nie ma pewności, czy ta pożyczka będzie udzielona.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Głosowanie
za przyjęciem uchwały – 13
przeciw – 2
wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XIV/113/2004 i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Pkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w opisie stałych obwodów głosowania (Druk nr 71).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego konieczna jest zmiana uchwały dotyczącej opisu granic stałych obwodów głosowania. Zmiana opisu dotyczy w zasadzie tylko obwodu nr 5, mającego siedzibę w Szkole Podstawowej Nr 1. W granicach tego obwodu powstało 17 nowych ulic i aktualnie przy tych ulicach zameldowani są już pierwsi mieszkańcy, a do czasu wyborów może przybyć osób zameldowanych. Stąd konieczność wprowadzenia nazw tych ulic do obwodu głosowania.

Nie została podjęta dyskusja.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XIV/114/2004 i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Pkt 16. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 72).

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informację z działalności burmistrza za okres od 16 marca 2004 roku do 19 kwietnia 2004 roku (informacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu).

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Pkt 17. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Radna Małgorzata Babiuch zapytała, kiedy zostaną ogłoszone przetargi na budowę wodociągów?

Burmistrz Janusz Werczyński odpowiedział, że na trzy zadania już zostały ogłoszone przetargi i przygotowywane są materiały do kolejnych przetargów.

Radny Robert Tankiewicz stwierdził, że radni nie otrzymali informacji na temat udzielonych podmiotom gospodarczym ulg w podatkach w 2003 roku.

Burmistrz Janusz Werczyński odpowiedział, że nigdzie nie jest sformułowany obowiązek, aby radnym doręczać takie informacje. Informacja ta podawana jest do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej miasta. Burmistrz dodał, że jeśli radni życzą sobie otrzymać takie dane, nie widzi przeszkód.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Pkt 18. Sprawy różne.

1.Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pismo GDDKiA, które wpłynęło w związku z wnioskami mieszkańców Marek dotyczące ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się ul. Piłsudskiego (pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu).

2. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała apel posła Krzysztofa Oksiuty w sprawie utworzenia 50% ulgi w podatku od nieruchomości, która przeznaczona byłaby na prace renowacyjne elewacji budynków lub ogrodzeń wyznaczających granice nieruchomości (pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu). Przewodnicząca przekazała pismo Komisji Budżetowo – Gospodarczej do rozpatrzenia.

Zgodnie z wnioskiem przyjętym w trzecim punkcie porządku obrad, Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko o godzinie 1930 zarządziła przerwanie sesji do godziny 8.00 w dniu 29 kwietnia 2004 roku.

W dniu 29 kwietnia 2004 roku o godzinie 8.00 Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko wznowiła XIV sesję Rady Miasta Marki.

Pkt 19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki (Druk nr 67).

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poinformowała, że Zespół ds. Statutowych na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2004 roku zapoznał się z opiniami w sprawie projektu Statutu Miasta Marki złożonymi przez poszczególne Komisje Rady (opinie Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik nr 32 do protokołu), poprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza (pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu), uwagami legislacyjno – prawnymi Radcy Prawnego (pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu) oraz poprawką zgłoszoną przez Przewodniczącą Rady. Wszystkie poprawki zgłoszone do projektu Statutu zostały uporządkowane w jednym piśmie (38 punktów), które stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Przewodniczący Zespołu ds. Statutowych Tadeusz Skłodowski podziękował radnej Małgorzacie Babiuch, która wykonała najistotniejszą i najtrudniejszą pracę podczas opracowywania nowego Statutu.
Następnie Przewodniczący przedstawił stanowisko Zespołu ds. Statutowych w sprawie zaproponowanych poprawek do projektu Statutu Miasta Marki (pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu).

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami.

Poprawka I - dotycząca 23 poprawek, które Zespół ds. Statutowy przyjął w formie autopoprawek – będą głosowane łącznie:
- w podstawie prawnej uchwały wprowadzającej Statut wyrazy: „oraz art. 2, pkt 1, ppkt c ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)” skreśla się,
- w § 5 ust. 3 dopisać ppkt g) o treści: „dokumenty związane z procedurami realizacji zamówień publicznych” oraz ppkt h) o treści: „regulaminy wewnętrzne”,
- w § 5 ust. 5 wyrazy „udostępniony sposób” zastąpić wyrazami „udostępniony w sposób”,
- w § 6 zmienić numerację ustępów 2 i 3 odpowiednio na 1 i 2,
- w § 10 w ust. 1, 2 i 3 wszędzie po słowach „przewodniczącego” i „wiceprzewodniczącego” dopisać wyraz „rady”,
- w § 11 ust. 7 wyrazy „art. 19” zastępuje się wyrazami „§ 9”,
- w § 14 ust. 3 pkt a wyrazy „regulaminów konkursów na dyrektorów placówek” skreśla się,
- w § 16 w ust. 5 skreślić wyrazy „przewodniczący rady”,
- w § 19 ust. 2 wyrazy „bezwzględną większością” zastąpić wyrazami „zwykłą większością”,
- w § 20 ust. 2, w § 21 ust. 2 i 3, w § 22 ust. 2, w § 23 ust. 2 i 3, w § 24 ust. 2 po wyrazach „komisja” wpisać wyrazy „rewizyjna”,
- proponuje się następujące brzmienie ust. 9 § 28: „9. Kluby podlegają rozwiązaniu z mocy prawa, gdy liczba ich członków spadnie poniżej liczby określonej w ust. 2.”,
- w § 33 ust. 2 po wyrazach „mogą składać” wpisać wyraz „radni”,
- w § 33 ust. 3 wykreślić słowo „sekretarz”,
- proponuje się następujące brzmienie ust. 4 § 33: „4. przewodniczący Rady może zwrócić się do burmistrza o zapewnienie obecności na sesji sekretarza urzędu, kierowników referatów i gminnych jednostek organizacyjnych lub innych pracowników.”
- w § 40 ust. 2 ppkt a) wyraz „odbywanie” zastąpić wyrazem „odbywania”,
- w § 40 ust. 6 po wyrazie „przewodniczącego” wpisać wyraz „rady”,
- w § 42 treść ust. 6 zastępuje się treścią następującą; „złożony projekt uchwały przewodniczący rady bez zbędnej zwłoki wprowadza do porządku obrad sesji rady”,
- w § 49 ust. 4 po wyrazie „przeprowadza” wpisuje się wyraz „trzyosobowa”,
- w § 57 podającym wykaz jednostek organizacyjnych gminy w pozycji „1” wpisać „Urząd Miasta Marki” oraz odpowiednio zmienić numerację wymienionych jednostek organizacyjnych gminy,
- w § 60 w ust. 4 wyraz „15 grudnia” zastąpić wyrazem „15 listopada”. Wobec wykreślenia ust. 3 zmienić numerację pozostałych ustępów,
- w § 63 ust. 1 po wyrazie „udzielenia” wpisać wyrazy „lub nieudzielenia”,
- proponuje się następujące brzmienie ust. 2 § 63: „2. przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium, rada zapoznaje się z wnioskiem i opinią, o których mowa w § 62 ust. 2, a także z opiniami regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu burmistrza z wykonania budżetu gminy oraz o wniosku absolutoryjnym komisji rewizyjnej.”,
- w § 16 w ust. 1, 2 i 3 skrót „art.” zastępuje się symbolem „§”.

Głosowanie
za przyjęciem autopoprawek – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Autopoprawki Zespołu ds. Statutu zostały przyjęte jednogłośnie.

Poprawka II – zgłoszona przez Komisję Budżetowo – Gospodarczą, aby w § 17 ust. 2 skreślić wyrazy „w pkt a i c”.

Głosowanie
za przyjęciem poprawki – 4
przeciw – 8
wstrzymujących się – 1

Poprawka II została odrzucona.

Poprawka III – zgłoszona przez Zespół ds. Statutowych, aby w § 17 pkt 1 ust. a) wykreślić słowa „na piśmie”.

Głosowanie
za przyjęciem poprawki – 9
przeciw – 4
wstrzymujących się – 0

Poprawka III została przyjęta.

Poprawka IV – zgłoszona przez Komisję Budżetowo - Gospodarczą, aby w ust. 4 § 18 skreślić wyrazy „wraz z uzasadnieniem”.

Głosowanie
za przyjęciem poprawki – 4
przeciw – 9
wstrzymujących się – 0

Poprawka IV została odrzucona.

Poprawka V - zgłoszona przez Komisję Budżetowo – Gospodarczą, aby w ust. 3 § 33 dopisać słowa „zastępca burmistrza”.

Głosowanie
za przyjęciem poprawki – 1
przeciw – 11
wstrzymujących się – 1

Poprawka V została odrzucona.

Poprawka VI - zgłoszona przez Komisję Budżetowo – Gospodarczą, aby skreślić w całości ust. 2 w § 36 oraz w ust. 1 § 44 słowo „zapisów” zastąpić słowem „zgłoszenia”.

Głosowanie
za przyjęciem poprawki – 9
przeciw – 2
wstrzymujących się – 2

Poprawka VI została przyjęta.

Poprawka VII – zgłoszona przez Burmistrza, aby pkt e) ust. 2 § 40 otrzymał brzmienie: „przebieg obrad, a w szczególności listę osób biorących udział w dyskusji, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień”.

Głosowanie
za przyjęciem poprawki – 10
przeciw – 3
wstrzymujących się – 0

Poprawka VII została przyjęta.

Poprawka VIII - zgłoszona przez Komisję Budżetowo – Gospodarczą, aby w § 41 ust. 1 ppkt b) skreśla się; natomiast p.pkt c),d) i e) otrzymują odpowiednio oznaczenia b), c) i d),

Głosowanie
za przyjęciem poprawki – 0
przeciw – 13
wstrzymujących się – 0

Poprawka VIII została odrzucona.

Poprawka IX - zgłoszona przez Komisję Budżetowo – Gospodarczą, aby skreślić w całości ust. 3 § 60.

Głosowanie
za przyjęciem poprawki – 2
przeciw – 10
wstrzymujących się – 1

Poprawka IX została odrzucona.

Poprawka X – zgłoszona przez Zespół ds. Statutowych, aby ust. 2 § 61 otrzymał brzmienie: „Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1, powinny być udostępnione w urzędzie rozliczenia z wykorzystania dotacji z budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy.”

Głosowanie
za przyjęciem poprawki – 11
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2

Poprawka X została przyjęta.

Poprawka XI - zgłoszona przez Komisję Budżetowo – Gospodarczą, aby w ust. 4 § 55 wykreślić wyrazy „po uprzednim zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną”.

Głosowanie
za przyjęciem poprawki – 11
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2

Poprawka XI została przyjęta.

Poprawka XII – zgłoszona przez Przewodniczącą Rady, aby ust. 4 § 40 otrzymał brzmienie: „Projekt protokółu z sesji rady wykłada się do wglądu dla radnych w urzędzie co najmniej na 7 dni przed terminem kolejnej sesji.”

Głosowanie
za przyjęciem poprawki – 11
przeciw – 2
wstrzymujących się – 0

Poprawka XII została przyjęta.

Poprawka XIII – zgłoszona przez Komisję Rewizyjną, aby ust. 2 § 28 otrzymał brzmienie: „2. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie udziału w nim przez nie mniej niż pięciu radnych.”

Głosowanie
za przyjęciem poprawki – 4
przeciw – 7
wstrzymujących się – 2

Poprawka XIII została odrzucona.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki z uwzględnionymi poprawkami.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XIV/115/2004 i stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

Pkt 20. Zamknięcie sesji.

W dniu 29 kwietnia 2003 roku o godzinie 10.30 Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko zamknęła XIV sesję Rady Miasta Marki.

Protokołowała
Małgorzata Mincberg

Powiadom znajomego