W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy z NGO na rok 2023. 
W dniach 24 sierpnia - 7 października 2022 odbyły się konsultacje Programu współpracy z NGO na rok 2023.
Wszystkim, którzy zechcieli wziąć w nich udział, serdecznie dziękujemy za uwagi i propozycje zmian.
Szczegółowe zestawienie zmian i pełne sprawozdanie z konsultacji do pobrania - sprawozdanie z konsultacji 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA O SKŁADZIE MARECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO II KADENCJI (2022-2025)

zapraszamy wszystkich członków na I posiedzenie Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji w dniu 13 października 2022 o godz. 18.30 do CAF 3

treść ogłoszenia 

 


29 września 2022 roku organizacje pozarządowe  wybrały swoich przedstawicieli do Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

W wyborach uczestniczyło 13 organizacji.

Do MRDPP zostały wybrane następujące osoby:

Anna Konstantynowicz – zgłoszona przez Fundację Emotka;

Piotr Jaskółowski – zgłoszony przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze;

Joanna Wieczorek – zgłoszona przez Stowarzyszenie Marcin – Turystycznego Klubu Rowerowego Trybik;

Beata Sawoń – zgłoszona przez Fundację Marecki Klub Kobiet z Pasją;

Joanna Trybański – zgłoszona przez Fundację Cezarego Trybańskiego;

Janusz Rybaczewski – zgłoszony przez Stowarzyszenie Z nami … .

Protokół wyborów plik PDF str. 1

Protokół wyborów plik PDFstr. 2

 

 


KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2023 ROK

Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Marki, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2023 GMINY MIASTO MARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.”

Zainteresowane organizacje prosimy o przesłanie na adres caf3@marki.pl adresu swojej poczty elektronicznej, na który prześlemy link do ankiety dotyczącej najważniejszych, zdaniem NGO, kierunków programowych na rok 2023 i ewentualnej propozycji rozdysponowania dostępnych środków na poszczególne zadania.

Projekt programu współpracy i formularz do zgłaszania uwag są załącznikiem do niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne bezpośrednio w Wydziale Aktywności Lokalnej CAF3 Urzędu Miasta Marki i na stronie https://marki.engo.org.pl/aktualnosci. 

Konsultacje odbywać się będą do 7 października 2022 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2022 roku do kancelarii Urzędu Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 13) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: caf3@marki.pl

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji pozarządowej.

Uwagi i wnioski mogą być także zgłaszane podczas spotkań Pełnomocnika Burmistrza z organizacjami pozarządowymi w CAF3 (m.in. 8 września 2022 o godz. 18.00).

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczną nadesłanych propozycji.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Projekt programu współpracy - plik PDF

formularz zgłaszania uwag - plik PDF


Burmistrz Miasta ogłasza nabór na członków komisji do opiniowania  wniosków i ofert w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2023

Treść ogłoszenia – plik PDF

Formularz zgłaszania kandydatów – plik PDF


 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z NGO w roku 2021

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie do pobrania - Sprawozdanie za rok 2021 plik PDF

załącznik do sprawozdania - Załącznik do sprawozdania plik PDF

 

 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
24 listopada 2021 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi w roku 2022
treść uchwały wraz z załącznikiem - uchwała i Program współpracy z NGO


Burmistrz Miasta ogłasza nabór na członków komisji do opiniowania  wniosków i ofert w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2022

Treść ogłoszenia – plik PDF

Formularz zgłaszania kandydatów – plik PDF

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy z NGO na rok 2022. 
W dniach 26 października - 15 listopada 2021 odbyły się konsultacje Programu współpracy z NGO na rok 2022.
Wszystkim, którzy zechcieli wziąć w nich udział, serdecznie dziękujemy za uwagi i propozycje zmian.
Szczegółowe zestawienie zmian i pełne sprawozdanie z konsultacji do pobrania - sprawozdanie z konsultacji

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2022
Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie Miasta organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2022 GMINY MIASTO MARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.”

Treść projektu uchwały, załącznik do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem projekt uchwały

formularz do zgłaszania uwag formularz uwag

oraz są dostępne bezpośrednio w Centrum Aktywności Fabryczna 3 (CAF3) i na stronie https://marki.engo.org.pl/aktualnosci. 
Konsultacje odbywać się będą do 15 listopada 2021 roku.
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 roku do kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 13) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: promocja@marki.pl.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji pozarządowej.
Uwagi i wnioski mogą być także zgłaszane podczas spotkania Pełnomocnika Burmistrza z organizacjami pozarządowymi w dniu 4 listopada 2021 r. o godz. 18.00 w CAF3.
Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczną nadesłanych propozycji.
Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.
Pełny tekst ogłoszenia ogłoszenie o konsultacjach

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
25 listopada 2020 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi w roku 2021
treść uchwały wraz z załącznikiem - plik PDF
[W związku z uchwaleniem przez Radę Miasta  uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Marki, Rada uchwaliła także zmianę § 2 pkt. 2 Programu współpracy na rok 2021 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi, który otrzymuje brzmienie: 
„2) Uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę Nr XXIX/360/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 576)]


Burmistrz Miasta ogłasza nabór na członków komisji do opiniowania  wniosków i ofert w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2021

Treść ogłoszenia – plik PDF

Formularz zgłaszania kandydatów – plik PDF

Sprawozdanie z dnia 8 listopada z przebiegu konsultacji społecznych programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF


 

 

Burmistrz Miasta Marki 18 października 2019 r. zaprasza wszystkie działające na terenie Miasta organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia ,,rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie''.
Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

Pełna treść ogłoszenia
Ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Treść projektu uchwały
Treść projektu uchwały do pobrania - plik PDF

Uzasadnienie projektu uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały do pobrania - plik PDF

Formularz do zgłaszania uwag
Formularz do zgłaszania uwag do pobrania - plik PDF
 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2019-2022.
Ogłoszenie do pobrania - plik PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy w roku 2020

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie do pobrania - Plik PDF


Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy w roku 2019

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Sprawozdanie do pobrania - Plik PDF 

 

Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie Miasta organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

Pełna treść ogłoszenia
Ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Treść projektu uchwały
Treść projektu uchwały do pobrania - plik PDF

Uzasadnienie projektu uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały do pobrania - plik PDF

Formularz do zgłaszania uwag
Formularz do zgłaszania uwag do pobrania - plik PDF
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki w 2018 r.

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

 

Sprawozdanie z realizacji program współpracy Miasta Marki w 2017 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

Sprawozdanie z realizacji program współpracy Miasta Marki w 2016 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

Sprawozdanie z realizacji program współpracy Miasta Marki w 2015 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

Sprawozdanie z realizacji program współpracy Miasta Marki w 2014 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF


PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2020

Uchwała Nr XVI/213/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie''. 
Uchwała - plik PDF

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2019

Uchwała nr LXVII/607/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia ,, Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ''.

Uchwała - plik PDF

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2018

Uchwała nr LII/432/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ''.
Uchwała - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu ,, Roczny program współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 ''.
Uchwała - plik PDF

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2017

Uchwała Nr XXXVI/254/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Marki w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Program współpracy miasta Marki w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
plik PDF

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2016

Uchwała nr XX/149/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy miasta Marki w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej. - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu działania i trybu powoływania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. - plik PDF

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie programu współpracy miasta Marki w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia programu - plik PDF
Uzasadnienie uchwały - plik PDF
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej - plik PDF
Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu działania i trybu powoływania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - plik PDF
Formularz zgłaszania uwag - plik DOC

Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXII/497/2014 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2014 roku dotyczącej przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała -

plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy miasta Marki w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Sprawozdanie - plik pdf


Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie gminy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Marki w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

projekt uchwały - plik pdf
załącznik do uchwały - plik pdf
uzasadnienie projektu uchwały - plik doc
formularz do zgłaszania uwag - plik doc

oraz są dostępne bezpośrednio w Wydziale Promocji i Rozwoju UM Marki, pok. 21 na I piętrze.
Konsultacje odbywać się będą do 9 października 2014 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2014 roku do kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 6) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji pożytku publicznego.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczna nadesłanych propozycji na adres e-mail:promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie gminy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Marki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

projekt uchwały - plik pdf
załącznik do uchwały - plik pdf
uzasadnienie projektu uchwały - plik pdf
formularz do zgłaszania uwag - plik doc

oraz są dostępne bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych UM Marki, pok. 29 na I piętrze.
Konsultacje odbywać się będą do 7 listopada 2013 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2013 roku do kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 6) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji pożytku publicznego.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczna nadesłanych propozycji na adres e-mail:promocja@marki.pl.
Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji - plik pdf

 

Załączniki

Powiadom znajomego