W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Uchwały Rady Miasta Marki - 2012 rok

Uchwały Rady Miasta Marki - 2012 rok
Uchwała Nr XXXV/272/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/271/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/270/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/269/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wczasowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/268/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki II dla działek nnr 74/28, nr 74/29 z obrębu 4-03 położonych w Markach przy ulicy Wspólnej.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/267/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/266/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/265/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/264/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/263/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/262/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/230/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie podziału Miasta Marki na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
plik PDF
Postanowienie Nr 5/13 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Marki na okręgi wyborcze. - plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/261/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/260/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/259/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/258/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/257/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/256/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/255/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/254/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/253/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/252/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/251/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/250/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/249/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/248/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/247/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/246/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/245/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/244/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie najmu części ściany budynku stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/243/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/242/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XXX/222/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/241/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Marki na rok 2013.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/240/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/239/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego wspólnych działań w rozwiązywaniu problemów społecznych, ekonomicznych, infrastrukturalnych oraz z zakresu ochrony środowiska naturalnego.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/238/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Marki oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/237/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/236/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/235/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta Marki udziałów i akcji w gminnych spółkach prawa handlowego.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/234/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/233/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/232/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/231/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/230/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie podziału Miasta Marki na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu..
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/229/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki II dla działek nr 74/28, nr 74/29 z obrębu 4-03 położonych w Markach przy ulicy Wspólnej.
plik PDF

Uchwała Nr XXXII/228/2012 Rady Miasta Marki z dnia 24 października 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XXX/224/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXXII/227/2012 Rady Miasta Marki z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zgody na złożenie oświadczenia o nieskorzystaniu z przysługującego Gminie Miasto Marki prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XXXI/226/2012 Rady Miasta Marki z dnia 24 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki.
Uchwała - plik PDF
Załącznik nr 1 (180 MB) - plik ZIP
Załącznik nr 2 (3,23 MB) - plik PDF
Załącznik nr 3 (1,35 MB) - plik PDF
Załącznik nr 4 (2,39 MB) - plik PDF

Uchwała Nr XXX/225/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/213/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXX/224/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXX/223/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXX/222/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXX/221/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXX/220/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
plik PDF

Uchwała Nr XXX/219/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XXX/218/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
plik PDF

Uchwała Nr XXX/217/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki
z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXX/216/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032..
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/215/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/214/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/213/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/212/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/211/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/210/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVI/181/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/209/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/208/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/207/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie porozumienia międzygminnego z miastem stołecznym Warszawa.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/206/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Marki do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Marki a Powiatem Wołomińskim dotyczącego budowy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wraz z laboratorium w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/205/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/204/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/203/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/202/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXVIII/201/2012 Rady Miasta Marki z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania honorowego tytułu "Zasłużony dla Miasta Marki"
plik PDF

Uchwała Nr XXVII/200/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Marki
plik PDF

Uchwała Nr XXVII/199/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Miasta Marki w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
plik PDF

Uchwała Nr XXVII/198/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXVII/197/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXVII/196/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXVII/195/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXVII/194/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zgody na złożenie oświadczenia o nieskorzystaniu z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XXVII/193/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Gminy Miasta Marki wynikających z realizacji umowy na Mareckie Inwestycje Miejskie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.
plik PDF

Uchwała Nr XXVII/192/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym Kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Markach.
plik PDF

Uchwała nr XXVII/191/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
plik PDF

Uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała nr XXVII/189/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
plik PDF

Uchwała Nr XXVI/187/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ustanowienia honorowego tytułu "Zasłużony dla Miasta Marki" oraz przyjęcia regulaminu nadawania tego tytułu .
plik PDF

Uchwała Nr XXVI/186/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXVI/185/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXVI/184/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
plik PDF

Uchwała Nr XXVI/181/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXVI/180/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji do Spraw Infrastruktury Miejskiej.
plik PDF

Uchwała Nr XXVI/179/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/178/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/177/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/176/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/175/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/174/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/173/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki.
plik PDF
Uchwała zmieniająca XVIII/243/2020

Uchwała Nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/169/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/168/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/167/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/166/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Mareckiemu Ośrodkowi Kultury im. Tadeusza Lużynskiego.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/165/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Marki w okresie od 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2013 roku.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/164/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2012-2016.
plik PDF

Uchwała Nr XXIV/163/2012 Rady Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą "Wodociąg Marecki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XXIV/162/2012 Rady Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXIV/161/2012 Rady Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Uchwała Nr XXIV/160/2012 Rady Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Miasta Marki dotyczącego równego traktowania podmiotów w procesie przyznawania koncesji na nadawanie na multipleksie cyfrowym.
plik PDF

Uchwała Nr XXIII/159/2012 Rady Miasta Marki z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXIII/158/2012 Rady Miasta Marki z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXIII/157/2012 Rady Miasta Marki z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXIII/156/2012 Rady Miasta Marki z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXIII/155/2012 Rady Miasta Marki z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na zabudowaną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne oraz jej wydzierżawienie na okres 10 lat.
plik PDF

Uchwała Nr XXIII/154/2012 Rady Miasta Marki z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Marki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Mareckie Inwestycje Miejskie" Spółka z o.o.
plik PDF

Uchwała Nr XXII/153/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do V edycji programu "Moje boisko - Orlik 2012".
plik PDF

Uchwała Nr XXII/152/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXII/151/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyczacych podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał.
plik PDF

Uchwała Nr XXII/150/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/83/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXII/149/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegołowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
plik PDF

Uchwała Nr XXII/148/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie założenia Technikum w Markach oraz włączenia go do Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XXII/147/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Markach oraz włączenia go do Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XXI/146/2012 Rady Miasta Marki z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Stanowiska w sprawie objęcia miasta Marki pierwszą strefą biletową.
plik PDF

Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XX/144/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/143/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/142/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/141/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/140/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/139/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/138/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/137/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/109/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Uchwała Nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Miasta Marki w sprawie aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.
plik PDF

Załączniki

Powiadom znajomego