W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Uchwały Rady Miasta Marki - 2009 rok

Uchwały Rady Miasta Marki - 2009 rok


Uchwała Nr XXXV/364/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/363/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/362/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/361/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/360/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/359/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/358/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w celu zwolnienia się ze zobowiązania pieniężnego.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/357/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/356/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Marki w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pubIicznego i o wolontariacie.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/355/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/354/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Marki przez inne niż Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne.
plik PDF
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Numer dziennika urzędowego: 57
- Pozycja: 838
- Data ogłoszenia: 18 marca 2010
- jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/57/838

Uchwała XXXV/353/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę Rady Miasta Marki nr XXV/254/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.
plik PDF

Uchwała nr XXXV/352/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki
z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
plik PDF

Uchwała nr XXXV/351/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/336/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku, zmieniającej uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
plik PDF

Uchwała nr XXXIV/350/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, stanowiącym własność Gminy Miasta Marki.
plik PDF Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego-jednolity identyfikator aktu

Uchwała nr XXXIV/349/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała nr XXXIV/348/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała nr XXXIV/347/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała nr XXXIV/346/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała nr XXXIV/345/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała nr XXXIV/344/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała nr XXXIV/343/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała nr XXXIV/342/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie najmu budynku gospodarczego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała nr XXXIV/341/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała nr XXXIV/340/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
plik PDF

Uchwała nr XXXIV/339/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała nr XXXIV/338/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
plik PDF

Uchwała nr XXXIV/337/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę Rady Miasta Marki nr XXV/254/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.
plik PDF

Uchwała nr XXXIV/336/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/335/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/334/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/333/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/332/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Barbary Fidler na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/331/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/330/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla miasta Marki na lata 2009 - 2012 z perspektywa na lata 2013 - 2016"
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/329/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki odpadami dla miasta Marki na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016"
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/328/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
plik PDF - jednolity identyfikator aktu

Uchwała Nr XXXIII/327/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/326/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku, zmieniającej uchwałę Nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXII/325/2009 Rady Miasta Marki z dnia 23 września 2009 roku w sprawie najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXI/324/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku w sprawie najmu powierzchni ściany budynku stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXII323/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku w sprawie najmu powierzchni ściany budynku stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXXI/322/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXI/321/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego
plik PDF

Uchwała Nr XXXI/320/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXXI/319/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
plik PDF

Uchwała Nr XXXI/318/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
plik PDF

Uchwała Nr XXXI/317/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
plik PDF

Uchwała Nr XXXI/316/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
plik PDF

Uchwała Nr XXXI/315/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku zmieniająca uchwałę Rady Miasta Marki XXV/254/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.
plik PDF

Uchwala Nr XXXI/314/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Marki na lata 2010 - 2013
plik PDF

Uchwała Nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXI/312/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 w sprawie przyjęcia "Stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie budowy drogi ekspresowej S-8".
plik PDF

Uchwała nr XXX/311/2009 Rady Miasta Marki z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XXX/310/2009 Rady Miasta Marki z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXX/309/2009 Rady Miasta Marki z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXX/308/2009 Rady Miasta Marki z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
plik PDF

Uchwała Nr XXX/307/2009 Rady Miasta Marki z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
plik PDF

Uchwała
Nr XXX/306/2009 Rady Miasta Marki z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
plik PDF

Uchwała
Nr XXX/305/2009 Rady Miasta Marki z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
plik PDF

Uchwała
Nr XXX/304/2009 Rady Miasta Marki z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała
Nr XXX/303/2009 Rady Miasta Marki z dnia 1 lipca 2009 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
plik PDF

Uchwała
Nr XXIX/302/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/301/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/300/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/299/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/298/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/297/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/296/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/295/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/294/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/293/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/292/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/291/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/290/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała
Nr XXIX/289/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie dofinansowania inwestycji i zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" oraz
prawidłowego wykorzystania środkow z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
plik PDF

Uchwała
Nr XXIX/288/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/287/2009Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
plik PDF

Uchwała
Nr XXVIII/286/2009 Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała
Nr XXVIII/285/2009 Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
plik PDF

Uchwała
Nr XXVIII/284/2009 Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę Rady Miasta Marki nr XXV/254/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.
plik PDF

Uchwała
Nr XXVIII/283/2009 Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
plik PDF - jednolity identyfikator aktu

Uchwała
Nr XXVIII/282/2009 Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie poręczenia przez Gminę Miasto Marki pożyczki inwestycyjnej udzielonej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Wodociąg Marecki" w Markach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Miasta Marki".
plik PDF

Uchwała
Nr XXVIII/281/2009 Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Marki w okresie od 1 czerwca 2009 roku do 31 maja 2010 roku.
plik PDF

Uchwała
Nr XXVIII/280/2009 Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
plik PDF

Uchwała
Nr XXVII/279/2009 Rady Miasta Marki z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała
Nr XXVII/278/2009 Rady Miasta Marki z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w postaci rewitalizacji obiektów pałacyku i fabryki rodziny Briggs w Markach, w celu przeznaczenia ich na funkcje kulturalno-edukacyjne.
plik PDF

Uchwała
Nr XXVI/277/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie skargi pana Jerzego Grabowskiego na działalność Burmistrza
plik PDF

Uchwała
Nr XXVI/276/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia Miasta Marki do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
plik PDF

Uchwała
Nr XXVI/275/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach
plik PDF- jednolity identyfikator aktu

Uchwała Nr XXVI/274/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych
plik PDF

Uchwała Nr XVI/273/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
plik PDF

Uchwała
Nr XXVI/272/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie budowy nowej siedziby Gimnazjum Nr 1 w Markach.
plik PDF

Uchwała
Nr XXVI/271/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009 w sprawie zmian w podziale miasta Marki na stałe obwody głosowania
plik PDF

Uchwała
Nr XXVI/270/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2005 - 2013"
plik PDF

Uchwała
Nr XXVI/269/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/268/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXV/267/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXV/266/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXV/265/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXV/264/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXV/263/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXV/262/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXV/261/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXV/260/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXV/259/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała
Nr XXV/258/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
plik PDF

Uchwała
Nr XXV/257/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
plik PDF

Uchwała
Nr XXV/256/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
plik PDF

Uchwała nr XXV/255/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu
plik PDF

Uchwała
Nr XXV/254/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/253/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXIV/252/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok
plik PDF

Uchwała Nr XXIV/251/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXIV/250/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
plik PDF

Uchwała Nr XXIV/249/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej
plik PDF

Uchwała Nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok
plik PDF

Uchwała Nr XXIV/247/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
plik PDFZałączniki

Powiadom znajomego