W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Uchwały Rady Miasta Marki - 2007 rok

Uchwały Rady Miasta Marki - 2007 rok

Uchwała Nr XIV/118/2007 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie skargi Zarządu Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Interesów Lokatorów Oddział w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XIV/117/2007 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2007 roku o zmianie Uchwały Nr XIII/105/2007 Rady Miasta Marki z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Marki ”
 więcej >


Uchwała Nr XIV/116/2007 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2007 roku o zmianie Uchwały Nr XX/154/2004 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki oraz Uchwały Nr XXII/177/2004 Rady Miasta Marki z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazw powstałym ulicom
 więcej >


Uchwała Nr XIV/115/2007 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach.
 więcej >


Uchwała Nr XIV/114/2007 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XIV/113/2007 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XIV/112/2007 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Markach.
 więcej >


Uchwała Nr XIV/111/2007 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Miasta Marki do Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 więcej >


Uchwała Nr XIV/110/2007 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
 więcej >


Uchwała nr XIV/109/2007 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
 więcej >


Uchwała nr XIV/108/2007 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę nr V/23/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2007 rok
 więcej >


Uchwała Nr XIII/107/2007 Rady Miasta Marki z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, nieruchomości osób fizycznych
 więcej >


Uchwała Nr XIII/106/2007 Rady Miasta Marki z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 więcej >


Uchwała Nr XIII/105/2007 Rady Miasta Marki z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Marki”
 więcej >


Uchwała Nr XII/104/2007 Rady Miasta Marki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Miasta Marki oraz podległych jednostek organizacyjnych
 więcej >


Uchwała Nr XII/103/2007 Rady Miasta Marki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XII/102/2007 Rady Miasta Marki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
 więcej >


Uchwała XII/101/2007 Rady Miasta Marki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Usług Komunalnych w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XII/100/2007 Rady Miasta Marki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XII/99/2007 Rady Miasta Marki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą „Wodociąg Marecki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach
 więcej >


Uchwała nr XII/98/2007 Rady Miasta Marki z dnia 31 października 2007 roku zmieniająca uchwałę nr V/23/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2007 rok.
 więcej >


Uchwała Nr XI/97/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie skargi państwa ........... małżonków ..............
 więcej >


Uchwała Nr XI/96/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wołominie
 więcej >


Uchwała Nr XI/95/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie
 więcej >


Uchwała Nr XI/94/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
 więcej >


Uchwała Nr XI/93/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
 więcej >


Uchwała Nr XI/92/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
 więcej >


Uchwała Nr XI/91/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 więcej >


Uchwała Nr XI/90/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 więcej >


Uchwała Nr XI/89/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 więcej >


Uchwała Nr XI/88/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania przysługującego za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
 więcej >


Uchwała Nr XI/87/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
 więcej >


Uchwała Nr XI/86/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIV/184/2005 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
 więcej >


Uchwała Nr XI/85/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Marki
 więcej >


Uchwała Nr XI/84/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Marki.
 więcej >


Uchwała Nr XI/83/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Marki.
 więcej >


Uchwała nr XI/82/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Marki
 więcej >


Uchwała nr XI/81/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/69/2007 Rady Miasta Marki z dnia 5 września 2007 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
 więcej >


Uchwała Nr XI/80/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
 więcej >


Uchwała Nr XI/79/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 więcej >


Uchwała XI/78/2007 Rady Miasta Marki z dnia 3 października 2007 roku zmieniająca uchwałę nr V/23/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2007 rok.
 więcej >


Uchwała Nr X/77/2007 Rady Miasta Marki z dnia 5 września 2007 roku w sprawie nadania nazwy "Księdza Stanisława Pałacha" ulicy w Markach
 więcej >


Uchwała nr X/76/2007 Rady Miasta Marki z dnia 5 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w stałych obwodach głosowania
 więcej >


Uchwała Nr X/75/2007 Rady Miasta Marki z dnia 5 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierzawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Markach przy ul. Podgórskiej
 więcej >


Uchwała Nr X / 74 /2007 Rady Miasta Marki z dnia 5 września 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne.
 więcej >


Uchwała Nr X/73/2007 Rady Miasta Marki z dnia 5 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 więcej >


Uchwała Nr X/72/2007 Rady Miasta Marki z dnia 5 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, udziału 1/3 cz. w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych z przeznaczeniem pod drogę publiczną.
 więcej >


Uchwała nr X/71/2007 Rady Miasta Marki z dnia 5 września 2007 roku zmieniająca uchwałę nr V/23/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2007 rok.
 więcej >


Uchwała Nr X/70/2007 Rady Miasta Marki z dnia 5 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na wybór banku obsługującego budżet Miasta Marki
 więcej >


Uchwała nr X/69/2007 Rady Miasta Marki z dnia 5 września 2007 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
 więcej >


Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
 więcej >


Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 więcej >


Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 więcej >


Uchwała Nr IX/65/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach
 więcej >


Uchwała nr IX/64/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w Markach
 więcej >


Uchwała Nr IX/63/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Sokolej (dawniej ul. Lisa Kuli), stanowiącej działkę nr ewid. 106/5
 więcej >


Uchwała Nr IX/62/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Poniatowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 311/1
 więcej >


Uchwała Nr IX/61/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Poniatowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 310/1
 więcej >


Uchwała Nr IX/60/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, udziału 1/5 części w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych, przeznaczonych pod gminne drogi publiczne.
 więcej >


Uchwała Nr IX/59/ 2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych
 więcej >


Uchwała Nr IX/58/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie dofinansowania inwestycji i zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" prawidłowego wykorzystania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 więcej >


Uchwała nr IX/57/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę nr V/23/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2007 rok
 więcej >


Uchwała Nr IX/56/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta Marki zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych najemców gminnych lokali mieszkalnych
 więcej >


Uchwała Nr IX/55/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu
 więcej >


Uchwała Nr IX/54/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Marki Panu Janowi Penziołowi
 więcej >


Uchwała Nr VIII/53/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
 więcej >


Uchwała nr VIII/52/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę nr IV/15/2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Marki
 więcej >


Uchwała Nr VIII/51/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Marki
 więcej >


Uchwała Nr VIII/50/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 8 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
 więcej >


Uchwała nr VIII/49/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę nr V/23/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2007 rok.
 więcej >


Uchwała Nr VIII/48/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok
 więcej >


Uchwała Nr VIII/47/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Marki
 więcej >


Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Miasta Marki z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
 więcej >


Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Miasta Marki z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej
 więcej >


Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Miasta Marki z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 więcej >


Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Miasta Marki z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulicom w Markach
 więcej >


Uchwała Nr VII/42/2007 Rady Miasta Marki z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne
 więcej >


Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Miasta Marki z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 więcej >


Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Miasta Marki z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne
 więcej >


Uchwała nr VII/39/2007 Rady Miasta Marki z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007.
 więcej >


Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miasta Marki z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Markach
 więcej >


Uchwała nr VII/37/2007 Rady Miasta Marki z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Marki na lata 2008 - 2011
 więcej >


Uchwała nr VII/36/2007 Rady Miasta Marki z dnia 18 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę nr V/23/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2007 rok.
 więcej >


Uchwała nr VI/35/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę nr V/23/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2007 rok.
 więcej >


Uchwała Nr VI/34/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zgody na zaciągniecie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2007 związanego z realizacją projektu „Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej w Markach oraz wdrożenie programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci”
 więcej >


Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Marki do 2020 roku”
 więcej >


Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miasta Marki w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Marki w okresie od 1 czerwca 2007 roku do 31 maja 2008 roku.
 więcej >


Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu
 więcej >


Uchwała Nr V/30/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia „Stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie budowy drogi ekspresowej S-8”.
 więcej >


Uchwała Nr V/29/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Marki nr IV/22/2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku, zmieniającej uchwałę nr III/11/2006 Rady Miasta Marki z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
 więcej >


Uchwała Nr V/28/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
 więcej >


Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, zabudowanej nieruchomości gruntowej
 więcej >


Uchwała Nr V/26/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia na terenie miasta Marki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
 więcej >


Uchwała Nr V/25/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
 więcej >


Uchwała nr V/24/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007.
 więcej >


Uchwała nr V/23/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2007 rok.
 więcej >


Uchwała nr IV/22/2007 Rady Miasta Marki z dnia 24 stycznia 2007 roku zmieniająca uchwałę nr III/11/2006 Rady Miasta Marki z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
 więcej >


Uchwała Nr IV/21/2007 Rady Miasta Marki z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
 więcej >


Uchwała Nr IV/20/2007 Rady Miasta Marki z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 więcej >


Uchwała Nr IV/19/2007 Rady Miasta Marki z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 więcej >


Uchwała Nr IV/18/2007 Rady Miasta Marki z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 więcej >


Uchwała Nr IV/17/2007 Rady Miasta Marki z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/187/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach będących w zakresie zadań własnych gminy.
 więcej >


Uchwała Nr IV/16/2007 Rady Miasta Marki z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 więcej >


Uchwała Nr IV/15/2007 Rady Miasta Marki z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Sekretarza Miasta Marki.
 więcej >


Uchwała Nr IV/14/2007 Rady Miasta Marki z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Marki
 więcej >


Powiadom znajomego