W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Uchwały Rady Miasta Marki - 2002

Uchwały Rady Miasta Marki - 2002

Uchwała Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm. ) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz.1682 ) uchwala się, co następuje:


§ 1

1.Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych będących współwłaścicielami lub posiadaczami nieruchomości wraz z tymi podmiotami , określony w załączniku Nr 1 do uchwały.

2.Ustala się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla celów podatku od nieruchomości od osób fizycznych, określony w załączniku Nr 2 do uchwały.

3.Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych będących współwłaścicielami lub posiadaczami gruntu wraz z tymi podmiotami, określony w załączniku Nr 3 do uchwały.

4.Ustala się wzór informacji o gruntach dla celów podatku rolnego od osób fizycznych, określony w załączniku Nr 4 do uchwały.

5.Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych będących współwłaścicielami lub posiadaczami lasu wraz z tymi podmiotami, określony w załączniku Nr 5 do uchwały.

6.Ustala się wzór informacji o lasach dla celów podatku leśnego od osób fizycznych określony w załączniku Nr 6 do uchwały.


§ 2

W uchwale Nr II/7/2002 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:
1)w § 1, pkt1 lit. b) skreśla się wyrazy „ w tym : wiaty od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,85 zł „
2)w § 2, w ust. 1 po wyrazach „ i budowle” dodaje się wyrazy „oraz grunty”.


§ 3

W uchwale Nr II/8/2002 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany;
1)w § 1 pkt.1 lit. a) po wyrazie „tony” dodaje się wyraz „włącznie”
2)w zał. Nr 1 w rubryce pierwszej oznaczonej „nie mniej niż”, w wierszu pierwszym oznaczonym „Trzy osie” – zamiast liczby „15” wstawia się liczbę „12”.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodnicząca Rady Miasta Marki
dr Maria Przybysz – PiwkoZałączniki do uchwały do pobrania:

Pliki do pobrania:
     ikonka   nr_1.doc
     ikonka   nr_2.doc
     ikonka   nr_3.doc
     ikonka   nr_4.doc
     ikonka   nr_5.doc
     ikonka   nr_6.doc

Załączniki

px_nr_1.doc doc, 76.5KB
px_nr_2.doc doc, 62.5KB
px_nr_3.doc doc, 126.5KB
px_nr_4.doc doc, 65.5KB
px_nr_5.doc doc, 55.5KB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane