W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Uchwała Rady Miejskiej nr 46 z 1990r.

Uchwała Rady Miejskiej nr 46 z 1990r.

UCHWAŁA Nr VII/46/90

Rady Miejskiej Miasta Marki

z dnia 4 grudnia 1990 r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16, poz. 95/ Rada Miejska Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1

W celu udzielenia wsparcia ze środków publicznych osobom i rodzinom, i, które znalazły się w trudnej sytuacji, godzącej w podstawy egzystencji i nie mogą jej przezwyciężyć przy wykorzystaniu własnych środków - postanawia się powołać "Ośrodek Pomocy Społecznej" zwany dalej "Ośrodkiem”, stanowiący gminną jednostkę organizacyjną.

§ 2

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest wypełnianie ustawowych obowiązków wynikających z postanowień ustawy o pomocy społecznej, w tym głównie udzielanie pomocy społecznej z powodów:

1/ ubóstwa,

2/ sieroctwa,

3/ bezdomności ,

4/ bezrobocia,

5/ upośledzenia fizycznego lub umysłowego,

6/ długotrwałej choroby,

7/ bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

8/ alkoholizmu i narkomanii,

9/ trudności w przystosowaniu do życia po odbyciu kary pozbawienia wolności,

10/ klęski żywiołowej lub ekologicznej.

§ 3

Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka powoływany przez Zarząd Miasta, który określa organizację Ośrodka.

Bezpośrednim zwierzchnikiem Kierownika 0środka jest Burmistrz Miasta.

Burmistrz nadzoruje bieżącą działalność Ośrodka.

§ 4

Kierownik Ośrodka uprawniony jest do wydawania decyzji administracyj­nych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych i obowiązkowych.

§ 5

Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne oraz okresowe, na żądanie Rady, sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

§ 6

Kierownik Ośrodka prowadzi współdziałanie z istniejącymi w mieście instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 1/90 Naczelnika Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Zespołu Pomocy Społecznej w Markach.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

mgr Celina Jezierska

Powiadom znajomego