W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Burmistrz Miasta Marki - Zarządzenie

Burmistrz Miasta Marki - Zarządzenie

Zarządzenie Nr 0152/2/2002
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 11 lutego 2002 roku
w sprawie Regulaminu udostępniania informacji publicznych
w Urzędzie Miasta Marki

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz § 73 uchwały Nr XXVIII/198/2001 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 218, poz. 3791)
zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam Regulamin udostępniania informacji publicznych w Urzędzie Miasta Marki, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§2
Traci moc zarządzenie Nr 0152/12/2001 z 4 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem dokumentów i informacji publicznych oraz zasad pobierania opłat odpowiadających tym kosztom.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński


REGULAMIN
udostępniania informacji publicznych w Urzędzie Miasta Marki

1. Udostępnianie informacji publicznych w Urzędzie Miasta Marki odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. nr 112, poz. 1198). Ograniczenie dostępu może wynikać wyłącznie z przyczyn określonych w ustawach szczególnych.

2. Uprawnionym do udostępniania informacji publicznych jest każdy pracownik (funkcjonariusz publiczny ) zatrudniony w Urzędzie Miasta Marki, z wyłączeniem pracowników obsługi, w zakresie swoich zadań i obowiązków.

3. Pracownik wytwarzający informacje i udostępniający informacje odpowiada za treść tych informacji.

4. Kierownicy referatów założą ewidencje udostępnianych informacji uwzględniającą dane:
1) osoby, która informację wytworzyła,
2) osoby, która informacje przetworzyła,
3) osoby, która informacje udostępniła,
4) treść informacji,
5) data udostępnienia,
6) podmiot, któremu informacje udostępniono,
7) forma udostępnienia.

5. Forma dostępu może być:
1) wgląd do dokumentacji urzędowych,
2) informacja ustna,
3) wywieszenie informacji na tablicach ogólnie dostępnych,
4) wstęp na posiedzenia organów kolegialnych władz publicznych, nagrywanie obrazu i dźwięku,
5) kserokopia dokumentu,
6) wydruk komputerowy,
7) przegranie danych na dyskietkę,
8) przesłanie informacji pocztą elektroniczna,
9) przesłanie informacji pocztą.

6. Dostęp do informacji jest bezpłatny w formach:
1) informacja ustna,
2) wgląd do dokumentów urzędowych,
3) wstęp na posiedzenia organów kolegialnych,
4) wywieszenie informacji na tablicach lub słupach ogłoszeniowych,
5) przegranie informacji na dyskietkę wnioskodawcy,
6) przesłanie informacji nieprzetworzonej pocztą elektroniczna,
7) kserokopia 2 stron formatu A-4.,

7. Dostęp do informacji w pozostałych formach jest płatny w wysokości:
1) kserokopia 1 strony formatu A-4- 2,00zl, formatu A-3- 3,00 zł,.
2) wydruk komputerowy 1 strony formatu A-4- 4,00 zł, formatu A-3'- 6;00 zł,
3) przegranie informacji na dyskietkę będącą własnością urzędu miasta - 1,00 zł,
4) przesłanie informacji pocztą - koszt kserokopii + koszt przesyłki pocztowej.
8. Opłaty wnosi się do kasy urzędu za pokwitowaniem lub na rachunek bankowy urzędu.

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński

Załączniki

Powiadom znajomego