W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Części wspólne

Części wspólne
Części wspólne
Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (zmiana w art. 3 ust. 5) wskazuje, że obowiązek podatkowy od 01.01.2016 r. w zakresie podatku od nieruchomości od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Części wspólne budynku:
Każdy właściciel lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego jest współwłaścicielem w części ułamkowej do gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz do części budynków nie służących wyłącznie do korzystania przez poszczególnych właścicieli (tj. części wspólnych). Wynika to z aktów notarialnych, zapisów w księgach wieczystych oraz z zapisów z kartoteki lokali, budynków oraz ewidencji gruntów.
Wobec tego, w związku z nowelizacją ustawy właściciele wyodrębnionych lokali są zobowiązani do zgłoszenia do opodatkowania (w zakresie odpowiadającym udziałowi w nieruchomości wspólnej) powierzchni części budynku stanowiącej nieruchomość wspólną takich jak m.in.:
• korytarze, hole, przejścia, prześwity oraz inne elementy służące do komunikacji wewnątrz budynku lub w granicach budynku
• części piwnic (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali), strychy, schowki, wózkarnie, pralnie, suszarnie, pomieszczenia gospodarcze
• pomieszczenia techniczne (węzły cieplne, hydrofornie)
• budynki pozostałe zlokalizowane w obrębie działki (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali).

Sposób wyliczania powierzchni części wspólnych:
Do wyliczenia części wspólnych przypadających do poszczególnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych, niezbędna jest znajomość metrażu powierzchni ogólnej części wspólnych w danej nieruchomości.
W przypadku, gdy dla danego budynku sporządzona jest pełna inwentaryzacja, zawiera ona niezbędną informację dotyczącą powierzchni części wspólnych a w przypadku jej braku zlecenie wykonania stosownych pomiarów może dokonać wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości, administrator budynku lub inna osoba uprawniona.
1. Pomiar powinien być wykonany po wewnętrznych ścianach pomieszczeń z dokładnością do 1 cm
2. Powierzchnia o wysokości powyżej 2,20 m podlega opodatkowaniu w całości
3. Powierzchnię o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%
4. Powierzchnię o wysokości poniżej 1,40 m pomija się
5. Powierzchnia klatki schodowej (w tym podesty, spoczniki i pionowe ciągi komunikacyjne) oraz szyby windowe są wyłączone z opodatkowania


Powierzchnie części wspólnych przynależnych do poszczególnych lokali wyliczyć można wg wzoru: Upw = Pcwp x Ogp Ogp - ogólna powierzchnia części wspólnych
Upw- udział przypadający właścicielowi lokalu do części wspólnych budynku
Pcwp - powierzchnia części wspólnych przynależnych do poszczególnych lokali

Przykład: Łączna powierzchnia użytkowa części wspólnych wynosi 500,00 m2 Udział lokalu wynikający z aktu notarialnego wynosi 58/1450 500,00 m2 x 58/1450 = 20,00 m2

Powiadom znajomego