W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Jak załatwić sprawę

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r., poz. 1540 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty: 
• informacja/deklaracja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę fizyczną/prawną, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku w podatku od nieruchomości lub od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania,
• deklaracja na podatek od nieruchomości, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę prawną w terminie do dnia 31 stycznia,
• w przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny,

• w przypadku nabycia nieruchomości zabudowanej należy okazać do wglądu projekty budowlane budynków znajdujących się na nieruchomości lub inne dokumenty potwierdzające powierzchnie użytkowe tych budynków


Miejsca złożenia dokumentów:
• osobiście – Urząd Miasta Marki, Wydział Podatków i Opłat, Marki ul. Lisa-Kuli 3A,  
• korespondencyjnie – Urząd Miasta Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki,
• elektronicznie - w formie dokumentu elektronicznego dostępnego na platformie e-puap zgodnie z Uchwałą nr LII/417/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. z 2017 r., poz. 9705).
uchwała do pobrania - plik PDF

Informacja telefoniczna: 
Wydział Podatków i Opłat, tel. (22) 781-10-03, (22) 123 07 53, (22) 123 07 54, (22) 123 72 75, (22) 123 75 86, (22) 123 81 69

Informacje dla podatnika: 
• obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany,
• obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek,
• podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego – osoby fizyczne,
• podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia – osoby prawne,
• w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi powierzchnia, dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa, dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.


• niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Załączniki

Powiadom znajomego