W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6311 artykułów

XLI sesja Rady Miasta Marki w dniu 8 grudnia 2021 roku o godzinie 16.00.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 oraz 1834) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

zarządzenie nr: 0050.226.2021
zarządzenie nr 0050.226.2021
wydane przez Burmistrz Miasta Marki
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna" w Markach
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.225.2021
zarządzenie nr 0050.225.2021
wydane przez Burmistrz Miasta Marki
z dnia
w sprawie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.224.2021
zarządzenie nr 0050.224.2021
wydane przez Burmistrz Miasta Marki
z dnia
w sprawie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.223.2021
zarządzenie nr 0050.223.2021
wydane przez Burmistrz Miasta Marki
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania kontroli przedsiębiorców, którym Burmistrz Miasta Marki udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.222.2021
zarządzenie nr 0050.222.2021
wydane przez Burmistrz Miasta Marki
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia ogólnych procedur przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku
Status obowiązujące

Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Miasta Marki

Gmina Miasto Marki – Urząd Miasta Marki z siedzibą przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro na: ,,dostarczenie materiałów eksploatacyjnych tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Miasta...

zarządzenie nr: 0050.221.2021
zarządzenie nr 0050.221.2021
wydane przez Burmistrz Miasta Marki
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok
Status obowiązujące
Stanowisko: Główny Specjalista - 1 etat w Wydziale Strategii i Funduszy Zewnętrznych
Stanowisko Główny Specjalista - 1 etat w Wydziale Strategii i Funduszy Zewnętrznych
Miejsce pracy Urzędzie Miasta Marki
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Marki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki (Pokój nr 13)
zarządzenie nr: 0050.220.2021
zarządzenie nr 0050.220.2021
wydane przez Burmistrz Miasta Marki
z dnia
w sprawie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny Specjalista - 1 etat w Wydziale Strategii i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.219.2021
zarządzenie nr 0050.219.2021
wydane przez Burmistrz Miasta Marki
z dnia
w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 96,89 m2 usytuowanego w budynku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 43 w Markach na okres 3 lat.
Status obowiązujące
uchwała nr: XL/494/2021
uchwała nr XL/494/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/493/2021
uchwała nr XL/493/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/492/2021
uchwała nr XL/492/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/491/2021
uchwała nr XL/491/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/460/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/441/2021 Rady Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Marki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/489/2021
uchwała nr XL/489/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2022 GMINY MIASTO MARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”
uchwała nr: XL/490/2021
uchwała nr XL/490/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: Xl/488/2021
uchwała nr Xl/488/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Marki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/487/2021
uchwała nr XL/487/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie kontynuacji realizacji na lata 2022 – 2024 programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/486/2021
uchwała nr XL/486/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie kontynuacji realizacji na lata 2022 – 2024 programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/485/2021
uchwała nr XL/485/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/484/2021
uchwała nr XL/484/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/483/2021
uchwała nr XL/483/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035
status uchwały obowiązująca
zarządzenie nr: 0050.218.2021
zarządzenie nr 0050.218.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Marki
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok
Status obowiązujące