a:49:{s:4:"name";s:17:"Uchwały z 2017r.";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:13:"Michal Kolbuk";s:11:"createdDate";s:10:"2018-03-02";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:103483:"
Uchwała nr LV/474/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
Uchwała - pdf

 

Uchwała nr LV/473/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała -pdf


 

 

Uchwała nr LV/472/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała -pdf


 

 

Uchwała nr LV/471/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała -pdf


 

 

Uchwała nr LV/470/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała nr LV/469/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała nr LV/468/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LV/467/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LV/466/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LV/465/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków .
Uchwała - plik PDF

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LV/465/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-12-20
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 1945
- Data ogłoszenia: 23 lutego 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LV/464/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Marki na 2018 rok.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LV/463/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-12-20
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 420
- Data ogłoszenia: 20 stycznia 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2032 .
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LV/462/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-12-20
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2032.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 12565
- Data ogłoszenia: 29 grudnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LV/461/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok .
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LV/461/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-12-20
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 12564
- Data ogłoszenia: 29 grudnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LV/460/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na Iata 2017 - 2032.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LV/460/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-12-20
ww sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 12563
- Data ogłoszenia: 29 grudnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LV/459/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LV/458/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LV/457/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LV/456/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LIV/455/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LIV/454/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LIV/453/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LIV/452/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LIV/451/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LIV/450/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LIV/449/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LIV/448/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIV/448/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-11-29
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 1944
- Data ogłoszenia: 23 lutego 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LIV/447/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LIV/446/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Marki .
Uchwała - plik PDF

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIV/446/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-11-29
w sprawie zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Marki.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 1943
- Data ogłoszenia: 23 lutego 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LIV/445/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/270/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Marki na Iata 2016-2021 .
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIV/445/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-11-29
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/270/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Marki na lata 2016-2021.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 419
- Data ogłoszenia: 12 stycznia 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LIV/444/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały XII/101/2007 Rady Miasta Marki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Usług Komunalnych w Markach .
Uchwała - plik PDF

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIV/444/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-11-29
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 12562
- Data ogłoszenia: 29 grudnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
Uchwała - plik PDF

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIV/443/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-11-29
w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu..

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 11731
- Data ogłoszenia: 11 grudnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LIV/442/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIV/442/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-11-29
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 12379
- Data ogłoszenia: 29 grudnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LIV/441/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok .
Uchwała - plik PDF

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIV/441/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-11-29
ww sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 11730
- Data ogłoszenia: 11 grudnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LIV/440/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2032.
Uchwała - plik PDF

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIV/440/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-11-29
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 11729
- Data ogłoszenia: 11 grudnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LIII/439/2017 Rady Miasta Marki z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie drogi krajowej nr 8 .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LIII/438/2017 Rady Miasta Marki z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i współfinansowania prac prowadzących przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na drodze krajowej nr 8 .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LIII/437/2017 Rady Miasta Marki z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia do rewitalizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy miasto Marki na lata 2016 - 2023.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LII/436/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego minie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LII/435/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego minie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LII/434/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LII/433/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LII/432/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ''.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LII/431/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie w sprawie zmiany przystąpienia uchwały nr do programu XLII/326/2013 Rady Powiatowej Miasta Karty Marki z dnia Rodziny 12 czerwca TAKrodzina.pl,2013 r. w zmienionej uchwałę nr LXI/487 /2014 Rady Miasta Marki z dnia 24 września 2014 roku sprawie zmiany uchwały nr XLII/326/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LII/430/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV /171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LII/430/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.10.25
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9715
- Data ogłoszenia: 2 listopada 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LII/429/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LII/428/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonych repatriantów przez Gminę Miasto Marki do osiedlenia się na terenie Marek.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LII/428/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.10.25
w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonych repatriantów przez Gminę Miasto Marki do osiedlenia się na terenie Marek.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9714
- Data ogłoszenia: 2 listopada 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LII/427/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/267/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaproszenia w ramach repatriacji do Gminy Miasto Marki rodziny polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr LII/426/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LII/426/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.10.25
w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach..

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9713
- Data ogłoszenia: 2 listopada 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LII/425/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LII/425/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.10.25
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9712
- Data ogłoszenia: 2 listopada 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LII/424/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach w ośmioletnią Szkolę Podstawową nr 5 w Zespole Szkól nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LII/424/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.10.25
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach w ośmioletnią Szkolę Podstawową nr 5 w Zespole Szkól nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9711
- Data ogłoszenia: 2 listopada 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LII/423/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota '' w Markach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota ,, w Markach.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LII/423/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.10.25
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9779
- Data ogłoszenia: 3 listopada 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LII/422/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LII/422/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.10.25
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9710
- Data ogłoszenia: 2 listopada 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LII/421/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Ceików w Markach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Ceików w Markach.
Uchwała - plik PDF

b>Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LII/421/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.10.25
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Ceików w Markach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Ceików w Markach.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9709
- Data ogłoszenia: 2 listopada 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LII/420/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im Kornela Makuszyńskiego .
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LII/420/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.10.25
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im Kornela Makuszyńskiego .

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9708
- Data ogłoszenia: 2 listopada 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LII/419/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości .
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LII/419/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.10.25
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości .

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9707
- Data ogłoszenia: 2 listopada 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LII/418/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LII/418/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.10.25
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9706
- Data ogłoszenia: 2 listopada 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LII/417/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia warunków i trybu deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektrycznej.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LII/417/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.10.25
w sprawie określenia warunków i trybu deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektrycznej.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9705
- Data ogłoszenia: 2 listopada 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LII/416/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LII/416/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.10.25
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9704
- Data ogłoszenia: 2 listopada 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LII/415/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2032.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LII/415/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.10.25
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9703
- Data ogłoszenia: 2 listopada 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr LI/414/2017 Rady Miasta Marki z dnia 18 października 2017 roku w sprawie nadania honorowego tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Marki'' Jerzemu Kalisiak.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr L/413/2017 Rady Miasta Marki z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr L/412/2017 Rady Miasta Marki z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr L/411/2017 Rady Miasta Marki z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr L/410/2017 Rady Miasta Marki z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr L/409/2017 Rady Miasta Marki z dnia 27 września 2017 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie U mowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Marki a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. ,,Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e­-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT).
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr L/408/2017 Rady Miasta Marki z dnia 27 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: al. Marsz. J. Piłsudskiego, Grunwaldzkiej, Kraszewskiego, Spacerowej, Okólnej i Słonecznej w Markach .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr L/407/2017 Rady Miasta Marki z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: L/407/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.09.27
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9195
- Data ogłoszenia: 12 października 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr L/406/2017 Rady Miasta Marki z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2031.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: L/406/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.09.27
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 8680
- Data ogłoszenia: 05 października 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLIX/405/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLIX/404/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLIX/403/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLIX/402/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLIX/401/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLIX/401/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-08-30
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 9118
- Data ogłoszenia: 11 października 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLIX/400/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2031.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLIX/400/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-08-30
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 7594
- Data ogłoszenia: 11 września 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLIX/399/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLIX/399/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-08-30
wzmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 7734
- Data ogłoszenia: 18 września 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLVIII/398/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVIII/397/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finasowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVIII/396/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miast Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVIII/395/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miast Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Miasto Marki na lata 2017-2028.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVIII/394/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w mieszkaniu chronionym .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVIII/393/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowa, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVII/392/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVII/391/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVII/390/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVII/389/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2028.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVII/388/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVII/387/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na niezabudowaną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne oraz jej wydzierżawienie na okres 10 lat.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVII/386/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Marki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVII/385/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVII/384/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)", ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT, Cel szczegółowy Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP, Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia).
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVII/383/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki ,,Pustelnik Wschodni''.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLVII/383/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.06.28
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki „Pustelnik Wschodni”.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 6328
- Data ogłoszenia: 25 lipca 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLVII/382/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej i udzieleniu bonifikaty od ceny sprzedaży.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVI/381/2017 Rady Miasta Marki z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie nadania sali sportowej w Markach.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVI/380/2017 Rady Miasta Marki z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie nadania honorowego tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Marki'' Jarosławowi Sucheckiemu.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVI/379/2017 Rady Miasta Marki z dnia 09 czerwca 2017 w sprawie nadania honorowego tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Marki'' Elżbiecie Sucheckiej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVI/378/2017 Rady Miasta Marki z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie nadania honorowego tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Marki'' Mariannie Teodorowicz.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVI/377/2017 Rady Miasta Marki z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie nadania honorowego tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Marki'' Krystynie Klimeckiej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVI/376/2017 Rady Miasta Marki z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie nadania honorowego tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Marki'' Marii Przybysz - Piwko.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVI/375/2017 Rady Miasta Marki z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Marki Leopoldowi Kielakowi.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLVI/375/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.06.09
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Marki Leopoldowi Kielakowi.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 7101
- Data ogłoszenia: 30 sierpnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLVI/374/2017 Rady Miasta Marki z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Marki Michałowi Babiuchowi.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLVI/373/2017 Rady Miasta Marki z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Marki Jerzemu Zybertowi.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLV/372/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego minie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLV/371/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLV/370/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLV/369/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/301/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLV/368/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobów nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLV/367/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobów nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLV/366/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLV/366/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-05-24
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 8019
- Data ogłoszenia: 22 września 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLV/365/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2028.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLV/365/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-05-24
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 5590
- Data ogłoszenia: 27 czerwca 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLV/364/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLV/363/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLV/362/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Marki na lata 2017 - 2020.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLV/362/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-05-24
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Marki na lata 2017- 2020.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 5247
- Data ogłoszenia: 7 czerwca 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLIV/361/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczących Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLIV/360/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczących Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLIV/359/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLIV/359/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-04-26
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 8029
- Data ogłoszenia: 22 września 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLIV/358/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2028.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLIII/357/2017 Rady Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLIII/356/2017 Rady Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLIII/355/2017 Rady Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLIII/354/2017 Rady Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2017 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLIII/353/2017 Rady Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2017 - 2021.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLIII/352/2017 Rady Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Marki w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLIII/351/2017 Rady Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLIII/351/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-04-12
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 7433
- Data ogłoszenia: 8 września 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLIII/350/2017 Rady Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2028.
Uchwała - plik PDF

b>Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLIII/350/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-04-12
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 4062
- Data ogłoszenia: 24 kwietnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLII/349/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLII/348/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie najmu powierzchni części ściany budynku stanowiącego minie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLII/347/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLII/346/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLII/345/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2023.
Uchwała - plik PDF
Uzasadnienie do Uchwała nr XLII/345/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2023.
Uzasadnienie - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLII/344/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2017 roku.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLII/343/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLII/343/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.03.29
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 3853
- Data ogłoszenia: 14 kwietnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLII/342/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLII/342/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.03.29
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 6195
- Data ogłoszenia: 14 lipca 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLII/341/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLII/340/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na rok 2017.
Uchwała - plik PDF

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLII/340/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-03-29
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 7572
- Data ogłoszenia: 11 września 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLII/339/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2028.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLII/339/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.03.29
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 3852
- Data ogłoszenia: 14 kwietnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLII/338/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLII/337/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie odwołania Radnej Anny Grochowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLII/336/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLII/335/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie odwołania Radnego Tomasza Paciorka z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/334/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego minie komunalne
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/333/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego minie komunalne
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/332/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego minie komunalne
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/331/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego minie komunalne
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/330/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego minie komunalne
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/329/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego minie komunalne
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/328/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego minie komunalne
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/327/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego minie komunalne
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/326/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego minie komunalne
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/325/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego minie komunalne
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/324/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego minie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/323/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Marki zadania przygotowania funkcjonalnego rozwiązania komunikacyjnego obejmującego przebudowę drogi krajowej nr 8 na wybranych odcinkach, na terenie Gminy Radzymin.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/322/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/321/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, udziału 72/96 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/320/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, udziału 44/96 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/319/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, udziału 72/96 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/318/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasta Marki oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
Uchwała - plik PDF

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLI/318/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.02.22
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasta Marki oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 2310
- Data ogłoszenia: 9 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLI/317/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Markach.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/316/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do realizacji projektu pn. ,,Q zmianie. Klient w centrum uwagi ''.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/315/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Marki na 2017-2019.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/314/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz w sprawie ustalenia projektu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/313/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwała - plik PDF

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLI/313/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.02.22
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 2309
- Data ogłoszenia: 9 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLI/312/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLI/312/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-02-22
ww sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 7082
- Data ogłoszenia: 29 sierpnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLI/311/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017-2028.
Uchwała - plik PDF

informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLI/311/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-02-22
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017-2028.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 2308
- Data ogłoszenia: 9 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XLI/310/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XLI/309/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/308/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/307/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/306/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/305/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/304/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/303/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/302/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/301/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/300/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia woli współpracy w celu wypracowania funkcjonalnego rozwiązania komunikacyjnego obejmującego przebudowę drogi krajowej nr 8.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/299/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/298/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/297/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/296/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/240/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/296/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/240/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/295/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/231/2016 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczących budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulicy Kościuszki i Sosnowej w Markach .
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/294/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie zmiany statusu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/293/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Marki w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Marki.
Uchwała - plik PDF


 

 

Uchwała nr XL/292/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XL/292/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017.01.25
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 6796
- Data ogłoszenia: 18 sierpnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


 

 

Uchwała nr XL/291/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017-2028.
Uchwała - plik PDF

 

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2020-9-29 12:51:13";s:8:"editDate";s:18:"2020-9-29 12:51:12";s:6:"editBy";s:4:"1037";s:10:"editorName";s:11:"Małgorzata";s:13:"editorSurname";s:8:"Mincberg";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2020";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:6:"Obszar";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:12:"Miasto Marki";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";N;s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:186:{i:0;i:15719;i:1;i:15720;i:2;i:15721;i:3;i:15722;i:4;i:15723;i:5;i:15724;i:6;i:15725;i:7;i:15726;i:8;i:15727;i:9;i:15728;i:10;i:15729;i:11;i:15730;i:12;i:15731;i:13;i:15732;i:14;i:15733;i:15;i:15734;i:16;i:15735;i:17;i:15736;i:18;i:15737;i:19;i:15738;i:20;i:15739;i:21;i:15740;i:22;i:15741;i:23;i:15742;i:24;i:15743;i:25;i:15744;i:26;i:15745;i:27;i:15746;i:28;i:15747;i:29;i:15748;i:30;i:15749;i:31;i:15750;i:32;i:15751;i:33;i:15752;i:34;i:15753;i:35;i:15754;i:36;i:15755;i:37;i:15756;i:38;i:15757;i:39;i:15758;i:40;i:15759;i:41;i:15760;i:42;i:15761;i:43;i:15762;i:44;i:15763;i:45;i:15764;i:46;i:15765;i:47;i:15766;i:48;i:15767;i:49;i:15768;i:50;i:15769;i:51;i:15770;i:52;i:15771;i:53;i:15772;i:54;i:15773;i:55;i:15774;i:56;i:15775;i:57;i:15776;i:58;i:15777;i:59;i:15778;i:60;i:15779;i:61;i:15780;i:62;i:15781;i:63;i:15782;i:64;i:15783;i:65;i:15784;i:66;i:15785;i:67;i:15786;i:68;i:15787;i:69;i:15788;i:70;i:15789;i:71;i:15790;i:72;i:15791;i:73;i:15792;i:74;i:15793;i:75;i:15794;i:76;i:15795;i:77;i:15796;i:78;i:15797;i:79;i:15798;i:80;i:15799;i:81;i:15800;i:82;i:15801;i:83;i:15802;i:84;i:15803;i:85;i:15804;i:86;i:15805;i:87;i:15806;i:88;i:15807;i:89;i:15808;i:90;i:15809;i:91;i:15810;i:92;i:15811;i:93;i:15812;i:94;i:15813;i:95;i:15814;i:96;i:15815;i:97;i:15816;i:98;i:15817;i:99;i:15818;i:100;i:15819;i:101;i:15820;i:102;i:15821;i:103;i:15822;i:104;i:15823;i:105;i:15824;i:106;i:15825;i:107;i:15826;i:108;i:15827;i:109;i:15828;i:110;i:15829;i:111;i:15830;i:112;i:15831;i:113;i:15832;i:114;i:15833;i:115;i:15834;i:116;i:15835;i:117;i:15836;i:118;i:15837;i:119;i:15838;i:120;i:15839;i:121;i:15840;i:122;i:15841;i:123;i:15842;i:124;i:15843;i:125;i:15844;i:126;i:15845;i:127;i:15846;i:128;i:15847;i:129;i:15848;i:130;i:15849;i:131;i:15850;i:132;i:15851;i:133;i:15852;i:134;i:15853;i:135;i:15854;i:136;i:15855;i:137;i:15856;i:138;i:15857;i:139;i:15858;i:140;i:15859;i:141;i:15860;i:142;i:15861;i:143;i:15862;i:144;i:15863;i:145;i:15864;i:146;i:15865;i:147;i:15866;i:148;i:15867;i:149;i:15868;i:150;i:15869;i:151;i:15870;i:152;i:15871;i:153;i:15872;i:154;i:15873;i:155;i:15874;i:156;i:15875;i:157;i:15876;i:158;i:15877;i:159;i:15878;i:160;i:15879;i:161;i:15880;i:162;i:15881;i:163;i:15882;i:164;i:15883;i:165;i:15884;i:166;i:15885;i:167;i:15886;i:168;i:15887;i:169;i:15888;i:170;i:15889;i:171;i:15890;i:172;i:15891;i:173;i:15892;i:174;i:15893;i:175;i:15894;i:176;i:15895;i:177;i:15896;i:178;i:15897;i:179;i:15898;i:180;i:17096;i:181;i:17097;i:182;i:17098;i:183;i:17099;i:184;i:17100;i:185;i:17101;}}}