UCHWAŁA NR XXII/290/2020 RADY MIASTA MARKI
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
uchwała 290 z 2020 r.Załączniki:

uchwała 290 z 2020 r.