UCHWAŁA NR XXII/291/2020 RADY MIASTA MARKI
z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
uchwała 291 z 2020 r.

Miejsce ogłoszenia:
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 19 czerwca 2020 rok.

E-dziennikZałączniki:

uchwała 291 z 2020 r.