Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor/ podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta Marki

Załącznik Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 2 Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

[zalacznik=16722]Załącznik Nr 3 Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osob[zalacznik=16972]

Wyniki naboruZałączniki:

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor/ podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta Marki
Załącznik Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik Nr 2 Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik Nr 3 Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych
Wyniki naboru