Uchwała Nr XXIII/296/2020 Rady Miasta Marki z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035.
Uchwała.XXIII.296.2020Załączniki:

Uchwała.XXIII.296.2020