Uchwała Nr XXIII/305/2020 Rady Miasta Marki z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie powietrza a polegających na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki.

pdf

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:Załączniki:

pdf