Uchwała Nr XXIII/306/2020 Rady Miasta Marki z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie pomnika przyrody – alei drzew rosnących wzdłuż drogi gminnej ul. Kasztanowej w Markach – zdjęcia ochrony pomnikowej w części pomnika przyrody wraz ze zmianą parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew oraz ustalenia zakresu jego ochrony.

pdf

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 

 Załączniki:

pdf