Uchwała Nr XXIII/307/2020 Rady Miasta Marki z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie nadania nazwy odcinkom drogi ekspresowej S8 na terenie Gminy Miasto Marki.

pdf

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: