Uchwała Nr XXIII/310/2020 Rady Miasta Marki z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o wprowadzenie w drodze uchwały za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

pdfZałączniki:

pdf