Specjalista w Wydziale Organizacyjnym

Załącznik Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 2 Oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 3 Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych

Wyniki naboru

 Załączniki:

Specjalista w Wydziale Organizacyjnym
Załącznik Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik Nr 2 Oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik Nr 3 Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych
Wyniki naboru