0050.064.2021 AKTUALNE OGŁOSZENIE

Wyniki naboru

Specjalista w Wydziale Aktywności Lokalnej CAF3 - NIEAKTUALNE

Załącznik Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 2 Oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 3 Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych

 

 Załączniki:

Specjalista w Wydziale Aktywności Lokalnej CAF3
Załącznik Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik Nr 2 Oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik Nr 3 Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych
0050.064.2021 AKTUALNE OGŁOSZENIE
Wyniki naboru