WOŚ.6220.1.2023 - Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2023 r. o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynu olei (farb offsetowych) na pomieszczenie magazynu farb ma bazie rozpuszczalników na działkach nr ew. 3/4 i 3/5 w obrębie 3-06 w Markach. o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynu olei (farb offsetowych) na pomieszczenie magazynu farb na bazie rozpuszczalników na działkach nr ew. 3/4 i 3/5 w obrębie 3-06 w Markach.

WOŚ.6220.1.2023 - Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki