Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,  które odbędzie się w dniu  25 maja 2023 roku o godzinie 15.30.
Komisja w terenie. Zbiórka przy wejściu na zwałkę przy ul. Okólnej. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad 
3. Przerwana rekultywacja – obecny stan techniczny niedokończonych 22 lata temu robót i ich jakość oraz zakres konserwacji urządzeń i monitoringu wysypiska.
4. Zamknięcie posiedzenia

Zaproszenie - PDF
Zaproszenie - LinkZałączniki:

PDF