Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,  które odbędzie się w dniu  31 maja 2023 roku o godzinie 11.30. W sali obrad Urzędu Miasta Marki

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad 
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok.  Druk nr 828.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Marki na lata 2022-2027.  Druk nr 830.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia

Zaproszenie - PDF
Zaproszenie - LinkZałączniki:

PDF