Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, które odbędzie się 31 maja 2023 roku (środa) o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego wraz z odpowiedzią na skargę.     
5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 10.04.2023 r. na Burmistrza Miasta Marki dot. niezrealizowania zadań zarządcy drogi wynikających z art. 20 ustawy o drogach publicznych, przekazanej zgodnie z właściwością przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. 
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.  

Zaproszenie - PDF
Zaproszenie - Link

Zaproszenie - PDFZałączniki:

PDF
PDF