Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Członkowie Komisji

Marcin Brzeziński
Anna Chojecka - wiceprzewodnicząca
Jacek Domaszczyński
Przemysław Lis
Agnieszka Lużyńska 
Andrzej Nadolski
Tomasz Paciorek
Urszula Paszkiewicz
Andrzej Rostek
Marlena Stosio
Magdalena Szafarz - przewodnicząca
Anna Woźniak