Doraźna Komisja Statutowa
Członkowie komisji:
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc
Jarosław Jaździk
Agnieszka Lużynska
Andrzej Nadolski - Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowej
Tomasz Paciorek
Andrzej Rostek
Robert Szafrański
Mikołaj Szczepanowski