W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


LIII SESJA RADY MIASTA MARKI-26.03.2014

XML

Treść

LIII SESJA RADY MIASTA MARKI-26.03.2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) zwołuję LIII sesję Rady Miasta Marki na dzień 26 marca 2014 roku o godzinie 13.00 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z L sesji z dnia 29 stycznia 2014 roku.
5. Przyjęcie protokółu z LI sesji z dnia 12 lutego 2014 roku.
6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 520).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029 (Druk nr 516).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 6.70.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia budżetu Miasta Marki na rok 2014 (Druk nr 517).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach (Druk nr 518).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 20120 (Druk nr 505).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności alba świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 20120 (Druk nr 504).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania bezzwrotnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (Druk nr 503).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Druk nr 521).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/154/2012 Rady Miasta Marki z dnia 14 marca 2012 w sprawie utworzenia przez Gminę miasto Marki spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. (Druk nr 497).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy miasta Marki na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021 (Druk nr 519).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 488).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 490).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne jej użytkownikowi wieczystemu (Druk nr 499).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 500).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu powierzchni ogrodzenia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 506).
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 507).
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 508).
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 509).
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 510).
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 511).
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 512).
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 513).
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 514).
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 515).
30. Interpelacje i zapytania radnych.
31. Sprawy różne,
32. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie sie w Sali obrad Urzędu Miasta Marki.
Materiały dotyczące projektów uchwal udostępnione są do wglądu w Biurze Rady.

Zaproszenie - plik PDF

Protokóły głosowań - plik PDF

Protokół z sesji - plik pdf

Załączniki

px_druk_520.pdf pdf, 81.83KB
px_druk_516.pdf pdf, 878.58KB
px_druk_517.pdf pdf, 697.9KB
px_druk_518.pdf pdf, 43.06KB
px_druk_505.pdf pdf, 57.58KB
px_druk_504.pdf pdf, 25.81KB
px_druk_503.pdf pdf, 25.27KB
px_druk_497.pdf pdf, 57.47KB
px_druk_519.pdf pdf, 690.51KB
px_druk_488.pdf pdf, 147.2KB
px_druk_490.pdf pdf, 573.96KB
px_druk_499.pdf pdf, 110.35KB
px_druk_500.pdf pdf, 247.71KB
px_druk_506.pdf pdf, 23.06KB
px_druk_507.pdf pdf, 22.49KB
px_druk_508.pdf pdf, 22.83KB
px_druk_509.pdf pdf, 22.15KB
px_druk_510.pdf pdf, 22.91KB
px_druk_511.pdf pdf, 25.19KB
px_druk_512.pdf pdf, 20.19KB
px_druk_514.pdf pdf, 22.15KB
px_druk_515.pdf pdf, 22.75KB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane