W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Uchwała nr XIX/254/2020

Uchwały rok 2020

 Uchwała Nr XXI/288/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie propozycji uczczenia 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 poprzez nadanie drodze ekspresowej S8 nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920” na terenie powiatu wołomińskiego. 
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr XXI/287/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Marki. 
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr XXI/286/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/254/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca ”. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E - Dziennik

 


Uchwała Nr XXI/285/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Marki za 2019 rok. 
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr XXI/284/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/508/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminę Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E - Dziennik


Uchwała Nr XXI/283/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Marki w 2020 roku do realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” – edycja 2020.. 
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr XXI/282/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniająca XXIII/301/2020

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E - Dziennik


Uchwała Nr XXI/281/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E - Dziennik


Uchwała Nr XXI/280/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035i. 
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr XXI/279/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/255/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E - Dziennik


Uchwała Nr XXI/278/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zakończenia realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki na lata 2019 - 2021. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E - Dziennik


Uchwała Nr XXI/277/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie analizy zasadności zakończenia realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki na lata 2019 - 2021. 
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr XXI/276/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/268/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
Uchwała -plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E-Dziennik


Uchwała Nr XXI/275/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/267/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Marki. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E - Dziennik


Uchwała Nr XXI/274/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/266/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki. 
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020
E-Dziennik


 Uchwała Nr XX/273/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Marki. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XX/272/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach. 
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr XX/271/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Marki. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XX/270/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 14 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XX/269/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XX/268/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniająca XXI/276/2020

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XX/267/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Marki. 
Uchwała -plik PDF

Uchwałą uchylająca XXI/275/2020

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XX/266/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki. 
Uchwała -plik PDF

Uchwała zmieniająca XXIV/312/2020

Uchwała zmieniająca XXI/274/2020

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XX/265/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2020 roku. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XIX/264/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z dnia 14 grudnia 2018 r. na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XIX/263/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o zaplanowanie w planie inwestycyjnym na 2020 rok przebudowy ulicy Krakowskiej.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XIX/262/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/110/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XIX/261/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki.
Uchwała - pdf

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


 

 

Uchwała Nr XIX/260/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XIX/259/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącej mienie komunalne.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XIX/258/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu korzystania z placu publicznego w kwartale ulic: Marsz. J. Piłsudskiego, Gen. Zajączka, Sportowa w Markach.
Uchwała - pdf

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


 

 

Uchwała Nr XIX/257/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - alei drzew rosnących na terenie działek nr ewid. 25/5 i 25/7 obręb 1-17 w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XIX/256/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Marki.
Uchwała - pdf

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


 

 

Uchwała Nr XIX/255/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki.
Uchwała - pdf

Uchwała zmieniająca XXI/279/2020

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


 

 

Uchwała Nr XIX/254/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu ,,Marecka Karta Mieszkańca''.
Uchwała - pdf

Uchwała zmieniająca XXI/286/2020

Uchwała  zmieniająca XXIII/302/2020

Uchwała zmieniająca XXVI/325/2020

Uchwała zmieniajaca XXVII/340/2020

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


 

 

Uchwała Nr XIX/253/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok.
Uchwała - pdf

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


 

 

Uchwała Nr XIX/252/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XIX/251/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Marki.
Uchwała - pdf

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 10 marca 2019
E-Dziennik


 

 

Uchwała Nr XVIII/250/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki dotyczącego dramatycznej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Marki, a także konieczności podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych oraz organizacyjnych w sferze funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XVIII/249/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XVIII/248/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XVIII/247/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XVIII/246/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XVIII/245/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XVIII/244/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2020 roku.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XVIII/243/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki.
Uchwała - u243_Plik_PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 11 luty 2019
E-Dziennik


 

 

Uchwała Nr XVIII/242/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z dalszej realizacji programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.
Uchwała - u242_Plik_PDF


 

 

Uchwała Nr XVIII/241/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Marki na lata 2020-2022.
Uchwała - u_241_Plik_PDF


 

 

Uchwała Nr XVIII/240/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Marki w 2020 roku do realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej,,.
Uchwała - pdf


 

 

Uchwała Nr XVIII/239/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok .
Uchwała - pdf

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 11 luty 2019
E-Dziennik


 

 

Uchwała Nr XVIII/238/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035.
Uchwała - pdf


 

 

Załączniki

u242_Plik_PDF pdf, 215 kB
u243_Plik_PDF pdf, 315 kB
u251_Plik_PDF pdf, 889 kB
pdf pdf, 304 kB
pdf pdf, 329 kB
pdf pdf, 302 kB
pdf pdf, 291 kB
pdf pdf, 201 kB
pdf pdf, 201 kB
pdf pdf, 416 kB
pdf pdf, 331 kB
pdf pdf, 1.18 MB
pdf pdf, 421 kB
pdf pdf, 325 kB
pdf pdf, 679 kB
pdf pdf, 1.06 MB
pdf pdf, 889 kB
pdf pdf, 476 kB
pdf pdf, 625 kB
pdf pdf, 202 kB
pdf pdf, 343 kB
pdf pdf, 190 kB
pdf pdf, 192 kB
pdf pdf, 192 kB
pdf pdf, 192 kB
pdf pdf, 194 kB
pdf pdf, 301 kB

Powiadom znajomego