Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista/Główny Specjalista w Wydziale Planowania i Rozwoju

Załącznik Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 2 Oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 3 Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych

Burmistrz Miasta Marki informuje, o wyniku zakończenia procedury naboru kandydatów na 2 wolne stanowiska  urzędnicze  specjalista/  główny specjalista w Wydziale Planowania i Rozwoju w Urzędzie Miasta Marki
Informacja z wynikiem naboru do pobrania - Plik PDF

 Załączniki:

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista/Główny Specjalista w Wydziale Planowania i Rozwoju
Załącznik Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik Nr 2 Oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik Nr 3 Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych
Plik PDF