W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Zarządzenie nr 0161/6/2008

Zarządzenie nr 0161/6/2008

Zarządzenie nr 0161/6/2008
Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach
z dnia 07 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 ze zm.) oraz zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i § 11,12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1
Rokiem obrotowym będzie okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym.

§ 2
Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, stosuje się w oparciu o załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3
 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Markach obowiązany jest prowadzić rachunkowość zgodnie planem kont i zasadami funkcjonowania tych kont ustalonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz niniejszym zarządzeniem.
 2. Koszty działalności podstawowej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach ujmuje się na kontach syntetycznych zakładowego planu kont w układzie rodzajowym.
 3. Do kont syntetycznych kosztów prowadzi się ewidencję analityczną według rozdziałów klasyfikacji budżetowej występujących w planie finansowym jednostki, z dalszym podziałem według podziałek paragrafowych klasyfikacji budżetowej i pozycji występujących w planie finansowym jednostki. Koszty rodzajowe nie podlegają rozliczeniu na kontach układu funkcjonalnego.
 4. Za miejsce powstawania kosztów uznaje się rozdziały klasyfikacji budżetowej.
 5. Jednostkami kalkulacyjnymi kosztów są wskaźniki budżetowe ustalone dla danego rozdziału w przepisach o zasadach planowania budżetowego i w przepisach o sprawozdawczości budżetowej.
 6. Wydatki budżetowe oraz funduszy celowych w ewidencji księgowej ujmuje się również według klasyfikacji wydatków strukturalnych. Klasyfikacja powinna zawierać oznaczenie: obszaru kategorii i podkategorii, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 października 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.
 7. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
  a) zakładowy plan kont ustalający:
  - wykaz kont księgi głównej,
  - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
  - zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi
  - głównej,
  b) wykaz ksiąg rachunkowych oraz wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
  c) opis systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.
 8. Główny księgowy jest zobowiązany do aktualizacji kont syntetycznych i analitycznych stosownie do zaistniałych zmian w przepisach prawa i potrzeb Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach w celu jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej ZOPO.
§ 4
System ochrony danych i zbiorów stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku./ - /
Andrzej Motyka
Dyrektor Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w MarkachZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0161/6/08 - METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW W CIĄGU ROKU I NA DZIEŃ BILANSOWY ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO - plik PDF 40 KB

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0161/6/08:
A. ZAKŁADOWY PLAN KONT
B. WYKAZ KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ WYKAZ ZBIORÓW TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE NA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKACH DANYCH
C. OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
- plik PDF 256 KB

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0161/6/08 - SYSTEM OCHRONY DANYCH I ZBIORÓW - plik PDF 26 KB

Załączniki

Powiadom znajomego