W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2, im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków


05-270 Marki

ul. Szkolna 9 


tel. (+48 22) 781-11-29

Dostępność-plan na lata 2022-2026

Dostępność-plan na lata 2022-2026.pdf

 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy A.K. II Rejonu Celków w Markach obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp2marki.edupage.org 

Data publikacji strony internetowej: [2015-09.01].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-09-15].
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
W obecnej chwili są prowadzone działania w celu poprawienia dostępności.

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji. Modyfikacji dokonano dnia: 2022-12-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie zostały zamieszczone:

tekst do odczytu maszynowego dedykowany dla osób niewidomych,
materiał informacyjny ETR dedykowany dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
film o dostępności tłumacza w języku migowym,
plan działania na lata 2022-2026,
raport GUS
Skróty klawiaturowe

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury.

Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika.

Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

e-mail: sp2marki.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 781 11 29 lub 513-754-826.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Organ nadzorujący: Szkoła nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy A.K. II Rejonu Celków w Markach
Adres: ul. Szkolna 9, 05-270 Marki
E-mail: sp2@marki.pl
Telefon: 22 781 11 29
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej  Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Budynek został zaprojektowany jako w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp budynku odbywa się od strony ul. Szkolnej, bez barier architektonicznych. 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.
Dostęp do budynku zaprojektowano w taki sposób, aby nie było żadnych barier architektonicznych:
- dojście do budynku jest utwardzone,
- nawierzchnia przed budynkiem nie ma żadnych uskoków, studzienek wychodzących ponad powierzchnię chodnika,
- ciągi pieszo – jezdne są oznakowane,
- jest zainstalowane oświetlenie zewnętrzne,
- w przestrzeni placu  przed budynkiem znajdują się ławki - miejsca odpoczynku.

2. Opis dostępności korytarzy schodów i wind.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady są zgodne z prawem budowlanym.

W budynku znajduje się winda, która umożliwia osobom z niepełnosprawnościami przedostanie się na wyższe kondygnacje. Winda posiada parametry umożliwiające korzystanie przez osoby na wózkach inwalidzkich.

Na kondygnacjach użytkowych zlokalizowano przystosowane toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Opis dostępności (pochylnie, platformy, informacje głosowe).

Szkoła posiada lupy, które znajdują się w sekretariacie szkoły. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych, wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy ul. Szkolnej od strony głównego wejścia znajduje się parking z dwoma wyznaczonymi miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystentem.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego online.

Załączniki

Powiadom znajomego