W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

2022 rok

XML

Obwieszczenie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie akta sprawy nr WOŚ.6220.2.2021 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie akta sprawy nr WOŚ.6220.2.2021 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zjazdami na działkach o nr ew. 20/32, 20/33 w...

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Marki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MIASTA MARKI Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PROJEKTU  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla Trasy Mostu Północnego w Markach Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grunwaldzka II" w Markach

WPP.6721.2.2019. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach w dniach od 26 września 2022 roku do 24 października 2022 roku.   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu...

WPP.6733.2.2022 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Marki, dnia 19 września 2022 roku WPP.6733.2.2022  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego           Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 49 i...

Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Marki zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Miasta Marki na lata 2022-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Marki zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Miasta Marki na lata 2022-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko Działając na postawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

WPP.6733.1.2022 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 maja 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 355 PE na działce nr 69/1 z obrębu 3-04 (ulica Hoovera) oraz działce nr 13 z obrębu 3-04 w Markach.  

Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTA MARKI w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Marki”

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Marki ”  Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy               Zgodnie z art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)   z  a  w  i  a  d  a  m  i  a  m    o zakończeniu decyzją nr 0050.1.29.2022 z dnia...

Obwieszczenia Ogłoszenia 2022

WOŚ.1610.1.207.2022 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 października 2022 roku w sprawie przeglądów kominiarskich. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557) przeprowadzana będzie przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie...