W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Uchwały Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta publikowane do XIX sesji Rady włącznie oraz starsze, są zamieszczone w poddziale:

Uchwały Rady Miasta (archiwum)

Treść Uchwał Rady Miasta Marki dostępna jest również w Kancelarii Urzędu Miasta Marki na parterze pok. Nr 13

uchwała nr: LXXXIII/840/2024
uchwała nr LXXXIII/840/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 stycznia 2024 roku na Burmistrza Miasta Marki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIII/839/2024
uchwała nr LXXXIII/839/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego wraz z odpowiedzią na skargę
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIII/838/2024
uchwała nr LXXXIII/838/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia od zarządcy zarządzania częścią drogi wojewódzkiej (dawnej DK 8) na odcinku od węzła „Marki” na drodze ekspresowej S8 do ulicy Szpitalnej wraz ze skrzyżowaniem, na terenie Gminy Miasto Marki w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na projektowaniu i realizacji tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIII/837/2024
uchwała nr LXXXIII/837/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LXXVI/775/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIII/836/2024
uchwała nr LXXXIII/836/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LV/465/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIII/835/2024
uchwała nr LXXXIII/835/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2024 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4339
uchwała nr: LXXXIII/834/2024
uchwała nr LXXXIII/834/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego w Markach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIII/833/2024
uchwała nr LXXXIII/833/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/637/2022 Rady Miasta Marki z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4338
uchwała nr: LXXXIII/832/2024
uchwała nr LXXXIII/832/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIII/831/2024
uchwała nr LXXXIII/831/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIII/830/2024
uchwała nr LXXXIII/830/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIII/829/2024
uchwała nr LXXXIII/829/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Markach z siedzibą przy ul. Dużej 1A
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIII/828/2024
uchwała nr LXXXIII/828/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Marki na lata 2024-2026
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4241
uchwała nr: LXXXIII/827/2024
uchwała nr LXXXIII/827/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4337
uchwała nr: LXXXIII/826/2024
uchwała nr LXXXIII/826/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2024 – 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXII/825/2024
uchwała nr LXXXII/825/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXII/824/2024
uchwała nr LXXXII/824/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/501/2021 Rady Miasta Marki z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz ustalenia stawki tej opłaty
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 3026
uchwała nr: LXXXII/823/2024
uchwała nr LXXXII/823/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LV/465/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 3025
uchwała nr: LXXXII/822/2024
uchwała nr LXXXII/822/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LXXV/761/2023 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Marki i nadania jej statutu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 3021
uchwała nr: LXXXII/821/2024
uchwała nr LXXXII/821/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XLI/313/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 3020