W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Uchwały Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta publikowane do XIX sesji Rady włącznie oraz starsze, są zamieszczone w poddziale:

Uchwały Rady Miasta (archiwum)

Treść Uchwał Rady Miasta Marki dostępna jest również w Kancelarii Urzędu Miasta Marki na parterze pok. Nr 13

uchwała nr: LXIV/680/2023
uchwała nr LXIV/680/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr LXIII/658/2023 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej w 2023 roku Centrum Integracji Społecznej w Markach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/679/2023
uchwała nr LXIV/679/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2023 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 2608
uchwała nr: LXIV/678/2023
uchwała nr LXIV/678/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 2607
uchwała nr: LXIV/677/2023
uchwała nr LXIV/677/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Marki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 2606
uchwała nr: LXIV/676/2023
uchwała nr LXIV/676/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia w 2023 roku konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 2605
uchwała nr: LXIV/675/2023
uchwała nr LXIV/675/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLI/313/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 2604
uchwała nr: LXIV/674/2023
uchwała nr LXIV/674/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia poparcia zamiaru złożenia przez Gminę Miasto Marki wniosku o udzielenie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmującego udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Izydora w Markach dotacji przez Gminę Miasto Marki na realizację zadania inwestycyjnego przy zabytku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/673/2023
uchwała nr LXIV/673/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia poparcia zamiaru złożenia przez Gminę Miasto Marki wniosku o udzielenie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmującego udzielenie Parafii św. Andrzeja Boboli w Markach dotacji przez Gminę Miasto Marki na realizację zadania inwestycyjnego przy zabytku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/672/2023
uchwała nr LXIV/672/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 2603
uchwała nr: LXIV/671/2023
uchwała nr LXIV/671/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/670/'2023
uchwała nr LXIII/670/'2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydłużenie trasy linii autobusowych 240 i 340 do przystanku końcowego „Czarna Struga 01”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/669/2023
uchwała nr LXIII/669/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Marki w związku z niewykonywaniem przez Niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/668/2023
uchwała nr LXIII/668/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie wniosku o zmianę projektu przebudowy ulicy Krakowskiej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/667/2023
uchwała nr LXIII/667/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 1428
uchwała nr: LXIII/666/2023
uchwała nr LXIII/666/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 1418
uchwała nr: LXIII/665/2023
uchwała nr LXIII/665/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LXII/644/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/441/2021 Rady Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Marki
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 1427
uchwała nr: LXIII/664/2023
uchwała nr LXIII/664/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również trybu ich pobierania
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 1426
uchwała nr: LXIII/663/2023
uchwała nr LXIII/663/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Marki na lata 2023-2025
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/662/2023
uchwała nr LXIII/662/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 1425
uchwała nr: LXIII/661/2023
uchwała nr LXIII/661/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminę Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 1424
uchwała nr: LXIII/660/2023
uchwała nr LXIII/660/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 1423
uchwała nr: LXIII/659/2023
uchwała nr LXIII/659/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 1422
uchwała nr: LXIII/658/2023
uchwała nr LXIII/658/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej w 2023 roku Centrum Integracji Społecznej w Markach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/657/2023
uchwała nr LXIII/657/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 1421
uchwała nr: LXIII/656/2023
uchwała nr LXIII/656/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 1417