W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Uchwały Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta publikowane do XIX sesji Rady włącznie oraz starsze, są zamieszczone w poddziale:

Uchwały Rady Miasta (archiwum)

Treść Uchwał Rady Miasta Marki dostępna jest również w Kancelarii Urzędu Miasta Marki na parterze pok. Nr 13

uchwała nr: LXXXI/816/2024
uchwała nr LXXXI/816/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXI/815/2024
uchwała nr LXXXI/815/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki oraz ustalenia form i specjalności, za które dofinansowanie jest przyznawane
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXI/814/2024
uchwała nr LXXXI/814/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VII/73/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Marki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXI/813/2024
uchwała nr LXXXI/813/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Miasta Marki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXI/812/2024
uchwała nr LXXXI/812/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia w 2024 roku konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 2038
uchwała nr: LXXXI/811/2024
uchwała nr LXXXI/811/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Marki na lata 2024 - 2028
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXI/810/2024
uchwała nr LXXXI/810/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXI/809/2024
uchwała nr LXXXI/809/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 2037
uchwała nr: LXXXI/808/2024
uchwała nr LXXXI/808/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2024 – 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXX/807/2024
uchwała nr LXXX/807/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXX/806/2024
uchwała nr LXXX/806/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXX/805/2024
uchwała nr LXXX/805/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXX/804/2024
uchwała nr LXXX/804/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo -Gospodarczej na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXX/803/2024
uchwała nr LXXX/803/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXX/802/2024
uchwała nr LXXX/802/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. wraz z odpowiedzią na skargę.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXX/801/2024
uchwała nr LXXX/801/2024
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIX/800/2023
uchwała nr LXXIX/800/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIX/799/2023
uchwała nr LXXIX/799/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVI/775/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 75
uchwała nr: LXXIX/798/2023
uchwała nr LXXIX/798/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Izydora w Markach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIX/797/2023
uchwała nr LXXIX/797/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w Markach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIX/796/2023
uchwała nr LXXIX/796/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 74
uchwała nr: LXXIX/795/2023
uchwała nr LXXIX/795/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej w 2024 roku Centrum Integracji Społecznej w Markach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIX/794/2023
uchwała nr LXXIX/794/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia odpłatności za usługę teleopieki dla mieszkańców Gminy Miasto Marki
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 73
uchwała nr: LXXIX/793/2023
uchwała nr LXXIX/793/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, jak również trybu ich pobierania
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 72
uchwała nr: LXXIX/792/2023
uchwała nr LXXIX/792/2023
jakiego organu Rada Miasta
z dnia
w sprawie w sprawie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
status uchwały obowiązująca